För att styra inställningar relaterade till Reseersättningar, gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Reseräkningar.

Inställningar relaterade till Reseersättningar är endast tillgängliga i version Business, Performance och Enterprise av Severa.

Startdatum för reseräkningar

Ställ in ett datum när ditt företag börjar använda reseräkningar. Resekostnader kommer att finnas tillgängliga för godkännande från detta datum och framåt.

Godkännande av reseräkningar

Reseräkningar måste godkännas vid användning av reseersättning, men beroende på ditt företags behov och faktureringsprocess kanske du vill kunna fakturera dem direkt istället för att vänta på att de godkänns. För att göra resekostnader fakturerbara från kunder så fort de har registreras, använd alternativet Resekostnader måste godkännas men kan faktureras före godkännande.

I samband med din godkännandeprocess, kom ihåg att kontrollera Behörigheter relaterade till Reseräkningar. Ge medarbetare tillstånd att skapa reseersättning och för arbetsledare eller chefer att godkänna dem.

Resräkningsstatus

Reseräkningsstatusar identifierar de stadier som en reseersättning går igenom under processen att skapa, granska och godkänna.

Som standard finns det fyra statusar som är Utkast, Väntar på godkännande, Godkänd och Ej godkänd. Statusarna ordnas successivt, och om du ändrar ordningen kommer det att påverka hur statusar visas i Severa.

Statusar kan markeras som Låsta, vilket innebär att förfrågningar med denna status inte kan redigeras förutom att ändra status. Vanligtvis är Väntar på godkännande och Godkänd alltid Låsta. Statusarna kan också markeras som Godkända, vilket innebär att förfrågningar med denna status är tillgängliga för fakturering.

Reseräkningsnumrering

Reseräkningsnumrering tillåter att man själv definierar numreringen på reseräkningarna. Ange numret för nästa reseräkning som ska återbetalas, och för varje reseräkning därefter kommer antalet att öka med ett nummer.

Nummer tilldelas när dokumentet är färdigt och en Låst status (till exempel Godkänd) tilldelats. Numret visas på reseräkningsdokumentet och på e-postmeddelanden relaterade till reseräkningen. Reseräkningsnumren är sökbara med Snabbsökning.

För att ändra Reseräkningsnumreringen, som startar vid nästa reseräkningen, skriv in ett nytt nummer i fältet.

Numren kan inte användas mer än en gång, och ett felmeddelande visas när man sparar om numret är en upprepning.

Instruktioner för reseräkningar.

Instruktioner är ett valfritt informationsfält som kan användas för att ge dina anställda vägledning om hur och när de ska regsitrera reseräkningar eller andra regler för reserapportering.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.