Uppdatera resekostnader

När det sker ändringar i resekostnader, som körsträcka och traktamente, måste du lägga till de nya resekostnadstyperna i Severa manuellt. Genomför ändringen efter att alla resekostnader för det gångna året har registrerats.

 1. Gå till Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Resekostnadstyper
 2. Inaktivera alla gamla resekostnader så att användarna inte använder dem av misstag
 3. Klicka på Lägg till resekostnadstyp och lägg till alla nödvändiga nya resekostnadstyper

Uppdatera prislistor

Innan du uppdaterar prissättningen, se till att alla poster (arbetstimmar, avgifter eller resekostnader) som ska faktureras med aktuella priser har fakturerats till kunden eller redan finns på fakturor och väntar på att bli fakturerade (Fakturautkast).

Om du använder tillägget Avancerad prissättning, se detaljerade instruktioner om hur du uppdaterar prissättningen.

Du kan uppdatera prislistorna i Inställningar (organisationsnivå) och direkt på projekt (projektspecifika prislistor). Uppdatera de nuvarande priserna med de nya. Ny prissättning träder i kraft omedelbart efter att ändringarna har sparats.

Du kan också skapa en ny prislista med nya priser. Kom i så fall ihåg att ändra prissättningen i berörda projekt.

Återställ beräkningen av flextid

Beroende på företagets interna riktlinjer vill du kanske att beräkningen av flextid börjar från noll i början av året. Detta kan göras under inställningar genom att redigera startdatum för beräkning av flextid.

Innan du återställer de aktuella beräkningarna, rekommenderas det att exportera den totala flextiden med hjälp av rapporten Användare.

Det är möjligt att justera användarens flextid manuellt i Användarhantering. Det går att lägga till mer flextid genom att ange ett positivt belopp eller minska flextiden genom att ange ett negativt belopp.

Återställning av flextid

 1. Gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Startdatum för beräkning av flextid
 2. Ange ett nytt datum från vilket flextiden börjar beräknas
 3. Efter att ha ändrat datumet måste du räkna om flextiden för alla anställda

Ändringar i anställning

När till exempel den anställdes dagliga arbetstid ändras, behöver du skapa ett nytt arbetskontrakt för den anställde med det nya antalet timmar. När du skapar ett nytt arbetskontrakt kan du antingen behålla flextiden från det tidigare kontraktet eller starta om beräkningen av flextid från noll.

Ändringar som kräver att ett nytt arbetskontrakt skapas för att förhindra att uppgifterna ändras retroaktivt listas nedan.

Fält Beskrivning
Ändring i kostnad per timme Alla befintliga arbetstimmar som ingår i detta arbetskontrakt, inklusive godkända och fakturerade timmar, kommer att uppdateras med ny kostnad per timme. Detta innebär att projektets marginal kommer att förändras.
Dagliga timmar Förväntade dagliga timmar kommer att uppdateras för arbetskontraktets period. Den anställdes befintliga flextid och resursallokeringar kommer att påverkas.
Maxtak för daglig flextid Maxtak för daglig flextid kommer att uppdateras för arbetskontraktets period. Den anställdes befintliga flextid kommer att påverkas.
Arbetskontraktets startdatum Maxtak för daglig flextid kommer att uppdateras för arbetskontraktet. Den anställdes befintliga flextid och resursallokeringar kommer att påverkas.

Redigera arbetskontrakt

 1. Gå till Inställningar > Användarhantering.
 2. Välj den anställde vars kontrakt du behöver ändra.
 3. Navigera till Användarinställningar > Arbetskontrakt.
 4. Klicka på Nytt arbetskontrakt.
 5. Ange detaljer för det nya kontraktet.
 6. Välj om flextiden ska sparas från det tidigare arbetskontraktet. Observera att nollställning av saldot inte kan återställas efter att kontraktet har sparats.
 7. Klicka på Spara.
 8. För anställda med flextid, klicka på Uppdatera flextidsberäkningen efter att du har sparat det nya kontraktet.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.