Resursallokeringsöversikten är tillgänglig via sidonavigering. Där finns det två olika vyer, Resursallokering per person och Resursallokering per roll. Du kan zooma in vyn till olika tidsramar från övre högra hörnet.

Funktionen Anpassa resursbehovet efter försäljningssannolikhet påverkar resursallokeringarna för försäljningsprojekten genom att multiplicera dessa timmar med sannolikheten för försäljning. På så sätt kan du antingen visa det förväntade eller det värsta scenariot i fråga om resursanvändning, det vill säga om det förväntade antalet försäljningsprojekten vinns eller samtliga.

Överst i vyn visas en KPI-list med några förvalda värden.

Nyckeltal (KPI) Formel
Uppskattad beläggningsgrad nästkommande 30 dagarna Den genomsnittliga arbetsbelastningen för de valda personerna under de närmaste 30 dagarna.
Andel fakturerbara timmar senaste 30 dagarna Hur mycket av timmarna under de senaste 30 dagarna var fakturerbara för de valda personerna.
Projekt med ej allokerade timmar Antalet öppna projekt där du har ej allokerade timmar.
Slutdatum inom de närmaste 2 veckorna Antalet slutdatum för projekt eller faser under de kommande två veckorna.

Filter

Du kan anpassa vyn med hjälp av filtren till höger i det övre fältet. Filtren påverkar också nyckeltalen.

De filter du väljer sparas så att de tillämpas nästa gång du besöker sidan.

  • Projektledare: medför att de enskilda allokeringarna endast visas för projekt där projektledaren är den som är vald. Projektdeltagarnas totala beläggning kommer fortfarande avse beläggning i alla deras projekt även om du bara visar dina egna projekt.
  • Avdelning: begränsar de anställda i vyn till att endast visa anställda inom en viss verksamhetsenhet.
  • Nyckelord: filtrerar så att endast personer som har det/de valda nyckelordet/nyckelorden visas.
  • Roll: filtrerar så att endast personer som har den valda rollen visas.
  • Arbetsledare: filtrerar så att endast personer som har den valda arbetsledaren visas.

Visa arbetsbelastningen

Om du klickar på en persons namn visas alla allokeringar för den personen. Du kan också redigera de du har rätt till, precis som i vyn för projektplanen. Fälten är staplade så att de tar upp minsta möjliga utrymme, så att du får en bra uppfattning om vilka projekt som personen arbetar i inom olika tidsramar.

De olika färgerna på resursallokeringsstaplarna beskriver följande:

  • Blå stapel: resursallokeringar för kundprojekt.
  • Lila stapel: resursallokeringar för interna projekt.
  • Grå stapel: resursallokeringar för försäljningsprojekten.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.