Alla fakturor skickas med Finvoice 3.0 elektronisk faktureringsstandard. Maventa/AutoInvoice kommer sedan att konvertera fakturorna till den standard som används i mottagarens land.

Mottagarens land är Finland

Fält i Severa Fält i Finvoice 3.0 Kommentarer
Kundnamn BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationName
Mottagarens adress BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerStreetName
Mottagarens postnummer BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerPostCodeIdentifier
Mottagarens stad BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerTownName
Mottagarens land BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
IdentificationCode
Mottagarens Momsregistreringsnummer
(Momsregistreringsnummer)
BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationTaxCode
Integration kommer att konvertera momsregistreringsummer till organisationsnummer, och båda tas med till Finvoice.
Mottagarens momsnummer
(Organisationsnummer)
BuyerPartyDetails >
BuyerPartyIdentifier
Integration kommer att konvertera organisationsnummer till momsregistreringsnummer, och båda tas med till Finvoice.
Kundnummer InvoiceDetails >
InvoiceNumber
Fakturadatum InvoiceDetails >
InvoiceDate
EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiDate
Kontakt BuyerContactPersonName
E-postadress för kundkontakt BuyerEmailaddressIdentifier
Kundnummer InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Vår referens InvoiceDetails >
SellerReferenceIdentifier
Er referens InvoiceDetails >
BuyerReferenceIdentifier
Beställningsnummer InvoiceDetails >
OrderIdentifier
Betalningsvillkor PaymentTermsDetails >
PaymentTermsFreeText
Dröjsmålsränta PaymentOverDueFineDetails > PaymentOverDueFinePercent
Utställarens faktura kontakt SellerContactPersonName
Anteckningar SellerFreeText
Faktura fritext ovanför fakturarader InvoiceFreeText InvoiceFreeText fältet kombinerar text från alla fritextfält.
Beskrivning fakturarad InvoiceRow >
ArticleName
Om beskrivningen är mer än 100 tecken, placeras resten av beskrivningen i InvoiceRow > RowFreeText.
Fakturarad antal InvoiceRow >
DeliveredQuantity
InvoiceRow >
OrderedQuantity
Måttenhet för fakturarad InvoiceRow >
QuantityUnitCode
Fakturarad enhetspris InvoiceRow >
UnitPriceAmount
Fakturerad totalpris InvoiceRow >
RowVatExcludedAmount
Fakturarad momsbelopp InvoiceRow >
RowVatAmount
Fakturarad moms % InvoiceRow >
RowVatRatePercent
Projektnummer på fakturarad ProjectReferenceIdentifier
Fakturarader totalt inklusive moms RowsTotalVatExcludedAmount
Totalt exklusive moms InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatExcludedAmount
InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatBaseAmount
Momsbelopp InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatRateAmount
Totalt inklusive moms InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatIncludedAmount
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiInstructedAmount
Faktura fritext efter fakturarader InvoiceFreeText InvoiceFreeText fältet kombinerar text från alla fritextfält.
Fakturans förfallodatum InvoiceDetails >
PaymentTermsDetails >
InvoiceDueDate
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiDateOptionDate
Referensnummer EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiReference
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiRemittanceInfoIdentifier

Mottagarens land är Sverige

Om avsändare och mottagare båda är kunder hos Visma konverteras fakturor från Svefaktura-standard till VismaXML-standard och då är denna fältmappning inte giltig.

Fält i Severa Fält i Svefaktura Kommentarer
Kundnamn BuyerParty >
PartyName >
Name
Mottagarens adress BuyerParty >
Address >
StreetName
Mottagarens postnummer BuyerParty >
Address >
PostalZone
Mottagarens stad BuyerParty >
Address >
CityName
Mottagarens land BuyerParty >
Address >
IdentificationCode
Mottagarens momsregistreringsnummer BuyerParty >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integration kommer att konvertera momsregistreringsnummer till organisationsnummer, och båda tas med till Svefaktura.
Kundnummer ID
Fakturadatum Skapandedatum
Kontakt BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Kundnummer InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Vår referens BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Er referens RequisitionistDocumentReference >
ID
Beställningsnummer InvoiceLine >
OrderLineReference >
OrderReference >
BuyersID
RequisitionistDocumentReference >
ID
Betalningsvillkor PaymentTerms >
Note
Dröjsmålsränta PaymentTerms >
PenaltySurchargePercent
Utställarens faktura kontakt SellerParty >
Party >
Contact >
Name
Anteckningar Anteckningar
Faktura fritext ovanför fakturarader Anteckningar
Beskrivning fakturarad InvoiceLine >
Item >
Description
Fakturarad antal InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Måttenhet för fakturarad InvoiceLine >
QuantityUnitCode
Fakturarad enhetspris InvoiceLine >
Item >
BasePrice >
PriceAmount
Fakturerad totalpris InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Fakturarad moms % InvoiceLine >
Item >
TaxCategory >
Percent
Totalt exklusive moms TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxableAmount
LegalTotal >
TaxExclusiveTotalAmount
Momsbelopp TaxTotal >
TotalTaxAmount
TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxAmount
Avrundning LegalTotal >
RoundOffAmount
Totalt inklusive moms LegalTotal >
TaxInclusiveTotalAmount
Faktura fritext efter fakturarader Anteckningar
Fakturans förfallodatum TaxPointDate
PaymentMeans >
DuePaymentDate
Referensnummer PaymentMeans >
PaymentInstructionID

Mottagarens land är Norge

Fält i Severa Fält i EHF 3.0/PeppolBIS 3.0 Kommentarer
Kundnamn AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity >
RegistrationName
Mottagarens adress AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
StreetName
Mottagarens postnummer AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
PostalZone
Mottagarens stad AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
CityName
Mottagarens land AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
Country >
IdentificationCode
Mottagarens Momsregistreringsnummer
(Momsregistreringsnummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integration kommer att konvertera momsregistreringsnummer till organisationsnummer, och båda tas med till EHF/Peppol.
Mottagarens momsnummer
(Organisationsnummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
Integration kommer att konvertera organisationsnummer till momsregistreringsnummer, och båda tas med till EHF/Peppol.
Kundnummer ID
Fakturadatum Skapandedatum
TaxPointDate
Kontakt AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Vår referens AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Er referens AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Beställningsnummer OrderReference >
ID
Betalningsvillkor PaymentTerms >
Note
Dröjsmålsränta PaymentTerms >
Note
Utställarens faktura kontakt AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Anteckningar Anteckningar
Faktura fritext ovanför fakturarader Anteckningar
Beskrivning fakturarad InvoiceLine >
Item >
Description
Fakturarad antal InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Fakturarad enhetspris InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Fakturerad totalpris InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Fakturarad moms % InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Totalt exklusive moms TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal > TaxExclusiveAmount
Momsbelopp TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Avrundning LegalMonetaryTotal > PayableRoundingAmount
Totalt inklusive moms LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount
Faktura fritext efter fakturarader Anteckningar
Fakturans förfallodatum PaymentMeans >
PaymentDueDate
Referensnummer PaymentMeans >
PaymentID

Receiver's country is the Netherlands

Fält i Severa Fält i SimplerInvoicing UBL Kommentarer
Kundnamn AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
Mottagarens adress AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Mottagarens postnummer AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Mottagarens stad AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Mottagarens land AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Mottagarens Momsregistreringsnummer
(Momsregistreringsnummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integration kommer att konvertera momsregistreringsnummer till organisationsnummer, och båda tas med till SimplerInvoicing UBL.
Mottagarens momsnummer
(Organisationsnummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
Integration kommer att konvertera organisationsnummer till momsregistreringsnummer, och båda tas med till SimplerInvoicing UBL.
Kundnummer ID
PaymentID
Fakturadatum Skapandedatum
TaxPointDate
Kontakt AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Vår referens AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Er referens AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Beställningsnummer OrderReference >
ID
Betalningsvillkor PaymentTerms >
Note
Dröjsmålsränta PaymentTerms >
Note
Utställarens faktura kontakt AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Anteckningar Anteckningar Anteckningsfält kombinerar text från alla fritextfält
Faktura fritext ovanför fakturarader Anteckningar Anteckningsfält kombinerar text från alla fritextfält
Beskrivning fakturarad InvoiceLine >
Item >
Description
If description is more than 100 characters, rest of the description is placed in to InvoiceLine > Note.
Fakturarad antal InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Fakturarad enhetspris InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Fakturerad totalpris InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Fakturarad moms % InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Totalt exklusive moms TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal >
TaxExclusiveAmount
Momsbelopp TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Totalt inklusive moms LegalMonetaryTotal >
TaxInclusiveAmount
Faktura fritext efter fakturarader Anteckningar Anteckningsfält kombinerar text från alla fritextfält.
Fakturans förfallodatum PaymentMeans >
PaymentDueDate


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.