Om ett fel uppstår vid överföring av fakturor från Severa flyttas fakturan med fel till en felstatus som skapades när integrationen aktiverades.

För att kunna skicka fakturan till din kund behöver du

  • kontrollera felet från överföringsloggen,
  • fixa informationen som orsakade felet
  • och ändra statusen tillbaka till väntar på överföring.

För att komma åt Överföringsloggen, öppna Inställningar från toppnavigeringen och välj Integrationer > Integrationer. Om det finns flera integrationer som används i din organisation kan du använda filtret Integrationsnamn för att begränsa listan med loggmeddelanden. Du kan också använda Datum och Loggnivå för att filtrera resultaten som visas.

Vanliga fel

Finvoice 3.0

Felmeddelande Lösning
The 'BuyerStreetName' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'genericStringType235' - The actual length is less than the MinLength value. Fakturan har ingen adress. Öppna fakturan och lägg till adress. Kom ihåg att lägga till adressen på kundkortet.
The 'BuyerTownName' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'genericStringType235' - The actual length is less than the MinLength value. Fakturan saknar Stad i adressen. Öppna fakturan och lägg till mottagarens stad i adressen. Kom ihåg att lägga till fullständig adress även på kundkortet.
The 'BuyerPostCodeIdentifier' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'genericStringType235' - The actual length is less than the MinLength value. Fakturan har inget postnummer i adressen. Öppna fakturan och lägg till mottagarens postnummer i adressen. Kom ihåg att lägga till fullständig adress även på kundkortet.
The element 'Finvoice' has invalid child element 'SpecificationDetails'. List of possible elements expected: 'InvoiceRow'. Fakturan har inga fakturarader. Öppna faktura och lägg till fakturarad.
Seller must have at least one bank account. Lägg till bankkonto i Inställningar > Organisation > Bankuppgifter. Kom ihåg att använda IBAN-format. Öppna sedan fakturan, ändra status till Utkast, sedan tillbaka till "Överför till" för att uppdatera bankuppgifterna på fakturan.
Seller must have a BIC in bank account details. Bankkontonummer måste anges i IBAN-format och det måste ha korrekt BIC/SWIFT-kod. Gå till Inställningar > Organisation > Bankuppgifter för att fixa kontonumret.
Company not found. Företagets UUID som angetts i inställningar för dataöverföring, känns inte igen av Maventa/AutoInvoice. Go to Settings > Integrations > Maventa/AutoInvoice, and compare the Company UUID to the one in Maventa/AutoInvoice settings. Kontrollera att det inte finns några extra mellanslag i början eller slutet av det angivna värdet.
User not found. API-nyckeln som angetts i inställningar för dataöverföring, känns inte igen av Maventa/AutoInvoice. Go to Settings > Integrations > Maventa/AutoInvoice, and compare the API key to the one in Maventa/AutoInvoice settings. Kontrollera att det inte finns några extra mellanslag i början eller slutet av det angivna värdet.
Fel i Maventa/AutoInvoice för fisnak kunder: "Laskun lähetys epäonnistui. Vastaanottajan operaattori on pankki." The bank network connection is not enabled.The connection is disabled as default when Maventa/AutoInvoice account is created. It takes about a week to get the connection working.
Invoices not found. Check that business unit for invoice/project is active. Go to Settings > Organization > Business units, and click Show disabled business units and activate business unit.

Peppol 3.0

Felmeddelande Lösning
Sending to PEPPOL failed [xxxxxxxxxxx] [xxxxxxxxxxx] A VAT number MUST be valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA. Add MVA at the end of organization number on customer card and company details under settings.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.