Efter att ha kontrollerat de initiala inställningarna kan du fortsätta med att aktivera integrationen. Det finns två sätt att aktivera integrationen, beroende på om du redan har ett registrerat Maventa/AutoInvoice-konto för ditt företag eller inte.

Företag som använder tilläggstjänsten Organisationshierarki: Om någon av Avdelningarna faktiskt är egna organisationer måste varje företag som fungerar som fakturaavsändare göra inställningar på samma sätt som ovan, men separat för varje företag. Observera att Användarens API-nyckel och Företags-UUID måste kopieras från varje företags egna konto. Inställningar kan endast göras för avdelningar som är egna organisationer (de har ett eget momsnummer).

Aktivera integration för nytt konto

För att komma igång, gå till **Inställningar > Integrationer > Maventa/AutoInvoice och klicka på Registrera.

 1. Välj ditt företag och en person som ska få användarkontot till Maventa/AutoInvoice

 2. Klicka på Registrera för att fortsätta

 3. När registreringen går igenom visas en notifikation

 4. Användarens API-nyckel och Företagets UUID fylls i automatiskt

  • Om Användarens API-nyckel lämnas tom, har den person som valts redan ett konto i Maventa/AutoInvoice och bör fortsätta processen där för den nya organisationen. Efter att dokumentet är signerat kan Användarens API-nyckel och Företagets UUID kopieras Maventa/AutoInvoice från till Severa.
 5. Klicka på Skicka autentiseringsbegäran för att skicka en inbjudan att signera autentiseringsgodkännande till en person i ditt företag

  • Autentiseringsgodkännare: Välj den person som har rättigheterna att underteckna kontraktet
  • E-postadress för autentisering: Fylls i automatiskt men du kan även skriva in en annan
  • Språk för e-postmeddelandet
 6. Klicka på Skicka e-post för att skicka autentiseringsmeddelandet

Personen som väljs som godkännare kommer att få en inbjudan till sin e-post för att signera dokumentet digitalt med stark autentisering. Du kan stänga vyn för integrationsinställningar och fortsätta konfigurationen efter att dokumentet har signerats eller så kan du vänta tills dokumentet har signerats och uppdatera statusen manuellt genom att klicka på Uppdatera.

Efter genomförd autentisering kan resten av inställningarna nås.

Aktivera integration för ett befintligt konto

För att komma igång, gå till Inställningar > Integrationer > Maventa/AutoInvoice och klicka på ditt företagsnamn i Företag redan registrerade sektionen.

Autentiseringsgodkännande

Först måste du autentisera genom att ange Användarens API-nyckel och Företagets UUID från företagets Maventa/AutoInvoice inställningar. Efter att ha angett giltiga uppgifter skickas autentiseringsförfrågan automatiskt.

Om du har använt integrationen i Severa tidigare, fylls Användarens API-nyckel och Företagets UUID i automatiskt.

Inställningar

Skicka originalfakturan som PDF när du skickar e-fakturor

 • Aktivera om faktura PDF ska skickas tillsammans med fakturadatan. Detta innebär att kunden kommer motta hela fakturan med alla bilagor och kan se fakturan som du ser den i Severa.
 • Inaktivera om du bara vill överföra informationen på fakturan, utan PDF:en. Detta innebär att kunden kommer att se fakturan baserad på Maventa/AutoInvoice mall och inga bilagor.

Om faktura skickas ut via utskriftstjänst måste du göra en separat inställning i Maventa/AutoInvoice för att få utskriftstjänsten att skriva ut fakturan så den ser ut som Severas faktura. I Maventa/AutoInvoice, gå till Inställningar > Skicka fakturor > Via utskrift och aktivera Använd egna PDF:er för utskriftstjänst.

I det här scenariot kommer även ett omslag för kundens adress att skrivas ut. Fakturor kommer alltid att ha minst två sidor och alla sidor debiteras.

Skicka fakturor via e-post

 • Aktivera om kundens e-postadress (Kundkort > Kontaktinformation > E-post under Kundinformation) ska skickas tillsammans med fakturan och kunder som inte har e-fakturaadress kommer då att få fakturan till denna e-postadress.
 • Inaktivera om fakturor ska gå till en utskriftstjänst om kunden inte kan ta emot e-fakturor.

E-postadress för aviseringar

 • Lägg till e-postadress här, om du vill få ett e-postmeddelande när överföring av en faktura misslyckas i Severa.

Status för fakturor som ska överföras

 • Välj den status som skapades tidigare. Fakturor överförs automatiskt från denna status.

Status för fakturor efter överföring

 • Välj den status som skapades tidigare. Fakturor kommer att få denna status efter att de har överförts.

Status på fakturorna vid fel

 • Välj den status som skapades tidigare. Fakturor kommer att få denna status om automatisk sändning misslyckas av någon anledning.

När alla inställningar är genomförda är din integration redo att användas. Aktivera integration genom att använda reglaget i det övre högra hörnet.

Om ett fel "Status of the invoices to be transferred can not be sent" uppstår efter att integrationen har aktiverats via växlingsknappen, kontrollera ditt företags fakturastatusar under Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar. Om statusen som är vald som Status för fakturor som ska överföras, har markeringen Skickad, ta bort den och spara inställningarna. Därefter kan du aktivera integrationen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.