Kaikki laskut lähetetään Severasta Maventaan käyttäen Finvoice 3.0 standardia. Maventa muuntaa laskut vastaanottajan maassa käytettäväksi standardiksi.

Vastaanottajan maa on Suomi

Kenttä Severan laskulla Kenttä Finvoice 3.0:ssa Kommentit
Asiakkaan nimi BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationName
Vastaanottajan osoite BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerStreetName
Vastaanottajan postinumero BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerPostCodeIdentifier
Vastaanottajan kaupunki BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerTownName
Vastaanottajan maa BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
IdentificationCode
Vastaanottajan Y-tunnus
(Y-tunnus)
BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationTaxCode
Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemmat otetaan mukaan Finvoice-aineistoon.
Vastaanottajan Y-tunnus
(Organisaation numero)
BuyerPartyDetails >
BuyerPartyIdentifier
Integraatio muuttaa organisaationumeron Y-tunnukseksi ja molemmat otetaan mukaan Finvoice-aineistoon.
Laskunumero BuyerPartyDetails >
BuyerPartyIdentifier
Laskun päivä InvoiceDetails >
InvoiceDate
EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiDate
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite BuyerEmailaddressIdentifier
Asiakkaan asiakasnumero InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Viitteemme InvoiceDetails >
SellerReferenceIdentifier
Viitteenne InvoiceDetails >
BuyerReferenceIdentifier
Tilausnumero InvoiceDetails >
OrderIdentifier
Maksuehto PaymentTermsDetails >
PaymentTermsFreeText
Viivästyskorko PaymentOverDueFineDetails > PaymentOverDueFinePercent
Laskutusyhteyshenkilö Laskutusyhteyshenkilö
Muistiinpanot SellerFreeText
Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä InvoiceFreeText Kenttään yhdistetään kaikkien vapaatekstikenttien tiedot.
Laskurivin kuvaus InvoiceRow >
ArticleName
Jos laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä, ylimenevä osa näytetään InvoiceRow > RowFreeText -kentässä.
Laskurivin määrä InvoiceRow >
DeliveredQuantity
InvoiceRow >
OrderedQuantity
Laskurivin yksikkö InvoiceRow >
QuantityUnitCode
Laskurivin yksikköhinta InvoiceRow >
UnitPriceAmount
Laskurivin kokonaishinta InvoiceRow >
RowVatExcludedAmount
Laskurivin verollinen hinta InvoiceRow >
RowVatAmount
Laskurivin ALV % InvoiceRow >
RowVatRatePercent
Laskurivin projektinumero ProjectReferenceIdentifier
Laskurivien veroton loppusumma RowsTotalVatExcludedAmount
Veroton kokonaissumma InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatExcludedAmount
InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatBaseAmount
Veron osuus InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatRateAmount
Verollinen kokonaissumma InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatIncludedAmount
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiInstructedAmount
Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen InvoiceFreeText Kenttään yhdistetään kaikkien vapaatekstikenttien tiedot.
Laskun eräpäivä InvoiceDetails >
PaymentTermsDetails >
InvoiceDueDate
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiDateOptionDate
Viitenumero EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiReference
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiRemittanceInfoIdentifier

Vastaanottajan maa on Ruotsi

Jos lähettäjä sekä vastaanottaja ovat molemmat Visman asiakkaita, laskut muutetaan Svefaktura standardista VismaXML standardiin jolloin tämä kenttien vastaavuus ei enää päde.

Kenttä Severan laskulla Kenttä Svefakturassa Kommentit
Asiakkaan nimi BuyerParty >
PartyName >
Name
Vastaanottajan osoite BuyerParty >
Address >
StreetName
Vastaanottajan postinumero BuyerParty >
Address >
PostalZone
Vastaanottajan kaupunki BuyerParty >
Address >
CityName
Vastaanottajan maa BuyerParty >
Address >
IdentificationCode
Vastaanottajan Y-tunnus BuyerParty >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemmat otetaan mukaan Svefakturaan.
Laskunumero ID
Laskun päivä IssueDate
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Asiakkaan asiakasnumero InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Viitteemme BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Viitteenne RequisitionistDocumentReference >
ID
Tilausnumero InvoiceLine >
OrderLineReference >
OrderReference >
BuyersID
RequisitionistDocumentReference >
ID
Maksuehto PaymentTerms >
Note
Viivästyskorko PaymentTerms >
PenaltySurchargePercent
Laskutusyhteyshenkilö SellerParty >
Party >
Contact >
Name
Muistiinpanot Note
Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä Note
Laskurivin kuvaus InvoiceLine >
Item >
Description
Laskurivin määrä InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Laskurivin yksikkö InvoiceLine >
QuantityUnitCode
Laskurivin yksikköhinta InvoiceLine >
Item >
BasePrice >
PriceAmount
Laskurivin kokonaishinta InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Laskurivin ALV % InvoiceLine >
Item >
TaxCategory >
Percent
Veroton kokonaissumma TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxableAmount
LegalTotal >
TaxExclusiveTotalAmount
Veron osuus TaxTotal >
TotalTaxAmount
TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxAmount
Pyöristys LegalTotal >
RoundOffAmount
Verollinen kokonaissumma LegalTotal >
TaxInclusiveTotalAmount
Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen Note
Laskun eräpäivä TaxPointDate
PaymentMeans >
DuePaymentDate
Viitenumero PaymentMeans >
PaymentInstructionID

Vastaanottajan maa on Norja

Kenttä Severan laskulla Kenttä EHF 3.0/PeppolBIS 3.0 Kommentit
Asiakkaan nimi AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
AccountingCustomerParty > Party > PartyLegalEntity > RegistrationName
Vastaanottajan osoite AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
StreetName
Vastaanottajan postinumero AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
PostalZone
Vastaanottajan kaupunki AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
CityName
Vastaanottajan maa AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
Country >
IdentificationCode
Vastaanottajan Y-tunnus
(Y-tunnus)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integraatio kääntää Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja molemma otetaan mukaan EHF/Peppol-aineistoon.
Vastaanottajan Y-tunnus
(Organisaation numero)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
Integraatio kääntää organisaationumeron Y-tunnukseksi ja molemma otetaan mukaan EHF/Peppol-aineistoon.
Laskunumero ID
Laskun päivä IssueDate
TaxPointDate
Asiakkaan yhteyshenkilö AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Viitteemme AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Viitteenne AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Tilausnumero OrderReference >
ID
Maksuehto PaymentTerms >
Note
Viivästyskorko PaymentTerms >
Note
Laskutusyhteyshenkilö AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Muistiinpanot Note
Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä Note
Laskurivin kuvaus InvoiceLine >
Item >
Description
Laskurivin määrä InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Laskurivin yksikköhinta InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Laskurivin kokonaishinta InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Laskurivin ALV % InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Veroton kokonaissumma TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal > TaxExclusiveAmount
Veron osuus TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Pyöristys LegalMonetaryTotal > PayableRoundingAmount
Verollinen kokonaissumma LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount
Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen Note
Laskun eräpäivä PaymentMeans >
PaymentDueDate
Viitenumero PaymentMeans >
PaymentID

Vastaanottajan maa on Hollanti

Kenttä Severan laskulla Kenttä SimplerInvoicing UBL:ssä Kommentit
Asiakkaan nimi AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
Vastaanottajan osoite AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Vastaanottajan postinumero AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Vastaanottajan kaupunki AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Vastaanottajan maa AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Vastaanottajan Y-tunnus
(Y-tunnus)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
Integraatio muuttaa Y-tunnuksen organisaationumeroksi ja se otetaan mukaan SimplerInvoicing UBL-aineistoon.
Vastaanottajan Y-tunnus
(Organisaation numero)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
Integraatio muuttaa organisaationumeron Y-tunnukseksi ja se otetaan mukaan SimplerInvoicing UBL-aineistoon.
Laskunumero ID
PaymentID
Laskun päivä IssueDate
TaxPointDate
Asiakkaan yhteyshenkilö AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Viitteemme AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Viitteenne AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Tilausnumero OrderReference >
ID
Maksuehto PaymentTerms >
Note
Viivästyskorko PaymentTerms >
Note
Laskutusyhteyshenkilö AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Muistiinpanot Note Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä.
Laskun vapaa teksti ennen laskurivejä Note Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä.
Laskurivin kuvaus InvoiceLine >
Item >
Description
Jos kuvaus on yli 100 merkkiä, ylimenevä osa tekstistä sijoitetaan kenttään InvoiceLine > Note.
Laskurivin määrä InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Laskurivin yksikköhinta InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Laskurivin kokonaishinta InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Laskurivin ALV % InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Veroton kokonaissumma TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal >
TaxExclusiveAmount
Veron osuus TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Verollinen kokonaissumma LegalMonetaryTotal >
TaxInclusiveAmount
Laskun vapaa teksti laskurivien jälkeen Note Kuvauskenttä yhdistää tekstin kaikista vapaista tekstikentistä.
Laskun eräpäivä PaymentMeans >
PaymentDueDate


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.