Creamailer asiakasviestintäohjelmistosta löytyy kumppanimme tekemä rajapinta Visma Severaan, jonka avulla Visma Severan kontakteja voidaan tuoda Creamailerin postituslistoille automaattisesti. Katso Creamailerin sivuilta lisätietoja ja video rajapinnan käyttöönottoa koskien: Integraatio Creamailerin ja Visma Severan välille. HUOM! Vastuu integraation käyttöönotosta, tuesta ja kehittämisestä on Creamailerilla.

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severa API -rajapinta. Mikäli teillä ei vielä ole API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan Laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Rajapinnan varsinainen käyttöönotto tehdään Creamailerin Asetukset-sivulta:

  1. Valitse sivun vasemmasta laidasta Liitännät-otsikon alta Ohjelmistot
  2. Klikkaa Visma Severan -logo
  3. Anna Visma Severassa luomasi API-avain sille varattuun kenttään ja valitse "Lisää avain"

Nyt yhteys tilien välille on muodostunut ja voit määrittää mitä tietoja Visma Severasta halutaan tuoda Creamaileriin. Tämä tapahtuu linkitysten avulla, joita voidaan lisätä rajattomasti. Tiedot tuodaan Visma Severasta kontaktien avainsanojen avulla.

  1. Valitse "Uusi linkitys"
  2. Lisää haluamasi avainsana. Voit lisätä myös useampia avainsanoja, erottele tällöin avainsanat pilkulla. Huomaa myös, että isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä.
  3. Valitse mille postituslistalle yhteystiedot tuodaan
  4. Valitse "Lisää linkitys" ja linkitys on valmis

Mikäli haluat henkilön mukaan postituslistalle, tulee hänen yhteystietoihin Severassa ruksata valinta "Salli yhteydenotto sähköpostitse". Avainsanan omaavat kontaktit ja niiden tiedot tuodaan tämän jälkeen jatkossa postituslistalle automaattisesti.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.