Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Visma Severasta ProCountoriin. Lisäksi ProCountoriin voidaan siirtää matkakulut tai matkalaskut sekä viedä projektit dimensiointia varten. ProCountorista voidaan siirtää Visma Severaan ostolaskuja, jolloin ne saadaan projektien kuluiksi sekä jälleenlaskutettavaksi.

Laskujen ja matkalaskujen siirto toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin. Visma Severassa klikataan painiketta 'Siirrä laskut', jolloin kaikki valitussa tilassa olevat laskut siirtyvät suoraan ProCountoriin. Pelkät matkakulut siirretään myös nappia painamalla, aikarajauksen avulla. 

Ostolaskut tuodaan Severaan, kun ne on ensin dimensioitu ProCountorissa projekteille ja ostolaskun tila on Hyväksytty, Odottaa siirtoa, Odottaa siirtoa pankkiin, Osittain maksettu, Maksettu tai Maksettu muualla. Ostolaskujen tuonti tapahtuu myös nappia painamalla Visma Severassa. Ostolaskuissa voi käyttää ainoastaan projekti-dimensiota Procountorissa eli esim. yksikköille dimensionti ei ole mahdollista.

Liittymä tukee yksikköhierarkiaa.

Liittymässä siirtyy matkalaskun liite (matkalasku + kaikki liitteet yhtenä tiedostona). HUOM! Myynti- ja matkalaskun liittetiedoston maksimi koko on 10 MB. Myyntilaskulle voidaan valita siirretäänkö laskun pdf-tiedosto, joka sisältää liitteet vai jätetäänkö liitteet siirtämättä. Mikäli valinta jätetään käyttöönottoasetuksissa valitsemalla siirretään laskun liite, mikäli laskulla on käytetty ryhmittelyä liitetiedoston kera. Laskun liite siirtyy sekä verkkolaskuilla että paperilaskuilla.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Asiakkaalla tulee olla Y-tunnus ja asiakasnumero, sillä näiden tietojen perusteella tiedot kohdistetaan ProCountorin liikekumppanirekisterin liikekumppaneihin. Y-tunnus- ja asiakasnumero-tietojen tulee täsmätä järjestelmien välillä, jotta laskut kohdistuvat ProCountorissa oikean asiakkuuden alle, eikä tupla-asiakkuuksia luoda. Alla on kuvattuna perusperiaate laskuaineiston kohdistumisesta liikekumppanirekisterissä:

  • Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama y-tunnus ja asiakasnumero kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, kohdistus tehdään tähän.
  • Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama y-tunnus, mutta eri asiakasnumero kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, ei kohdistusta tehdä vaan perustetaan tarvittaessa uusi liikekumppanuus ProCountoriin.
  • Mikäli Severan laskuaineistosta löytyy sama asiakasnumero, mutta eri y-tunnus kuin ProCountorin liikekumppanirekisterissä, ei kohdistusta tehdä vaan perustetaan tarvittaessa uusi liikekumppanuus ProCountoriin.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Visma Severan työlajien ja tuotteiden koodien tulee vastata ProCountorin tuoterekisteriä. Samoin matkakulut on täsmättävä koodien avulla. Matkakulujen koodit vaihtuvat vuosittain, uudet koodit voi tarkistaa ProCountorista.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Severaan tulee määritellä samat myyntitilit kuin ProCountorissa on käytössä.

Projektit

Projektit on mahdollista siirtää ProCountoriin lataamalla dimensioaineisto Visma Severasta ja viemällä se ProCountoriin. Projektidimensio siirtyy myös myyntilaskuaineiston mukana.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

  • Asiakkaalla on oltava sopimus myös ProCountorin kanssa ProCountorin ja tämän liittymän käytöstä.
  • Visma Severa pääkäyttäjä voi aktivoida ProCountor -liittymän suoraan Laajennukset-osion kautta, katso ohje "Lisäosan tai rajapinnan lisääminen ja poistaminen käytöstä".
  • Matkalaskuja voi luoda ja siirtää vain jos Visma Severassa on käytössä "Matkalasku" -lisäosa (sisältyy Severan Premiun- ja Enterprise paketteihin). Huom! Jos matkakulu määritetään Severassa "Ei korvattavaa", siirtyy se Procountoriin korvattavana.
  • Jos matka- tai myyntilaskun mukana siirretään liite, liitteen nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä.
  • Liitetiedostojen tulee olla muotoa gif, jpeg (jpg), PDF tai txt. 
  • Severan laskunumerointia ei ole mahdollista käyttää ProCountorissa vaan laskunumeroinnin määrää aina ProCountor. Tämän aiheuttaa se, että ProCountor-ohjelmassa ei ole mahdollista käyttää toisen ohjelman laskunumerointia. Halutessasi voit näyttää Severan laskunumeroinnin Procountorissa kentässä "Alkuperäinen laskunumero", kentän tieto ei kuitenkaan mene asiakkaan laskulle vaan kyseessä on sisäinen tieto.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

  • Valitse Rattaan kuvake > Asetukset ja Myyntitilit
    • Muokkaa/lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
    • Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
    • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena".
    • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata ProCountoriin määriteltyä myyntitilin numeroa. Voit hallinnoida myyntitilejä keskitetysti "Myyntitilien liittäminen"-kautta.
  • Muokkaa/Lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat tuotteet, sekä lisää Visma Severassa olevat tuotteet ProCountoriin. Halutessasi voit käyttää yhtä ja samaa koodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät ProCountoriin oletuskoodilla.
    • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Tuotteet

    • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää, tai muokkaa olemassa olevaa tuotetta.

    • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata ProCountorissa olevan tuotteen koodia.

    • Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat tuotteet.

  • Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan ProCountorissa olevia tuotteita. Työlajien avulla laskulla olevat tunnit kohdistuvat PrCountorin tuoterekisteriin.

    • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Työlajit
    • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne ProCountorissa tuotteiksi.
  • Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan ProCountorin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin ProCountorissa. Koodit muuttuvat ProCountorissa aina vuoden vaihteessa ja ne on pääkäyttäjän päivitettävä Visma Severaan.
    • Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan ProCountorin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin ProCountorissa. Koodit muuttuvat ProCountorissa aina vuoden vaihteessa ja ne on pääkäyttäjän päivitettävä Visma Severaan.

    • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Matkakulut

    • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville matkakuluille koodit kohdentaen ne ProCountorin matkakulurekisteriin.

  • Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

  • Luo Severaan myyntilaskun tilat, josta myyntilaskuaineisto ladataan ProCountoriin.

    • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Laskun tilat.
    • Lisää uusi laskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa lähetystä ProCountoriin. Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku, Laskun numero, Odottaa maksua, Lähetetty ja Hyvityslaskun oletus.
    • Kun laskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Voit lisätä halutessasi tilan "Siirretty ProCountoriin" tai käyttää "Lähetetty" tilaa tähän tarkoitukseen.
    • Siirrä laskun tilat sinisillä nuolilla siten, että tila jossa on "Maksettu" valinta jää uusien tilojen alapuolelle.

  • Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Lisää henkilötunnus sekä pankkitili käyttäjille. Ilman henkilötunnusta, matkalaskut eivät siirry ProCountoriin. Varmista, että samat henkilötunnukset on määritetty myös ProCountoriin.

    • Klikkaa rattaan kuvaa > Käyttäjien hallinta
    • Avaa käyttäjän tiedot
    • Lisää käyttäjän henkilötunnus sekä pankkitilinumero
  • Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Luo Visma Severaan matkalaskun tilat, josta matkalaskuaineisto ladataan ProCountoriin.

    • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Matkalaskuasetukset

    • Lisää uusi matkalaskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin". Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku ja Hyväksytty. Halutessasi voit käyttää myös jo olemassa olevaa hyväksytty-tilaa.
    • Kun matkalaskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Lisää tila "Matkalasku siirretty ProCountoriin", jolla on asetukset Vain luku ja Hyväksytty.

  • Määritä tiedonsiirron asetukset. ProCountor-tiedonsiirto asetuksissa voit tallentaa laskujen -, matkalaskujen -, ostolaskujen - sekä yleiset siirtoasetukset. Voit halutessasi jättää matkalaskujen sekä ostolaskujen siirtoasetukset tallentamatta mikäli tietoja ei siirretä Visma Severan ja Procountorin välillä.

    • Valitse rattaan kuvake > työkalut > tiedonsiirto

    • Siirry tiedonsiirron asetuksiin avaamalla asetukset-välilehti
      Lisää Laskujen siirtoasetukset


      • Lisää Procountor-tiedonsiirtosalasana -kenttään Procountorilta saamasi tiedonsiirron salasana.

      • Valitse "Laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin" aiemmin luotu laskun tila (Odottaa siirtoa ProCountoriin)

      • Valitse "Tila johon laskut siirretään ProCountor-siirron jälkeen" esimerkiksi Siirretty Procountoriin tai Lähetetty tila.
      • Valitse ProCountorin laskun tila, jonka myyntilasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin laskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa, ennenkuin se lähetetään asiakkaalle. Kts. lisää procountorin ohjeesta.
      • Valitse siirretäänkö yksikkö laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
        • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
      • Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
        • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
      • Valitse siirretäänkö laskun mukana liitteitä vai ei (laskun liite on lasku PDF = laskusivut, erittely + liitteet). HUOM! Jos haluat siirtää vain laskun erittely-sivun, älä muuta asetusta vaan jätä asetukseen valinta "EI valittu"!
      • Ota halutessasi käyttöön laskujen lähetys sähköpostitse (Kyllä/Ei)
        • Kun valitaan Kyllälähetys käyttää seuraavaa logiikkaa lähetyskanavan valitsemisessa:
          • Jos asiakkaalle on annettu verkkolaskutiedot > lasku lähetetään verkkolaskuna
          • Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, mutta laskulle on valittu asiakkaan yhteyshenkilö, jolle on märitetty sähköpostisoite > lasku lähetetään sähköpostina
          • Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, eikä laskulle ole valittu yhteyshenkilöä TAI yhteyshenkilölle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta > lasku lähetetään postitse
      • Tallenna laskujen siirtoasetukset
    • Lisää yleiset siirtoasetukset
      • Valitse Perustetaanko liikekumppanit (Visma Severan asiakkaat) ProCountorin asiakasrekisteriin
      • Valitse lisätäänkö tuotteet ProCountorin tuoterekisteriin
      • Määritä tuotteiden oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.

      • Määritä työlajin oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.

      • Määritä matkakulujen oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin matkakulurekisteristä.

      • Tallenna yleiset siirtoasetukset

    • Täytä matkalaskun siirtoasetukset ainoastaan mikäli matkalaskut aiotaan siirtää.

      • Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana matkoja koskeviin asetuksiin.
      • Valitse matkalaskun tila "Tässä tilassa olevat laskut siirretään" kenttään. Esimerkiksi Hyväksytty-tila.
      • Valitse "Kun matkalaskut siirretään ProCountor-liittymään, niiden tilaksi tulee" aiemmin luotu matkalaskun tila (Matkalasku siirretty ProCountoriin).
      • Valitse ProCountorin matkalaskun tila, jonka matkalasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin matkalaskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa.
      • Valitse siirretäänkö yksikkö matkalaskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
        • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
      • Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.
        • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
      • Valitse päivitetäänkö Severan käyttäjät procountorin henkilörekisteriin. HUOM! Mikäli henkilöt siirretään Sukunimi ja Etunimi viedään procountorin sukunimi-kenttään.
      • Tallenna matkalaskun siirtoasetukset
    • Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset ainoastaan mikäli ostolaskujen siirto otetaan käyttöön.
    • Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana ostolaskua koskeviin asetuksiin.

    • Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset

Asetukset kun yksiköt on käytössä

  • Seuraa samoja ohjeita kuin yllä., mutta valitse aina ensin yksikkö-valikosta yksikkö, jonka asetuksia olet määrittämässä.

  • Huom! Asetukset tarvitsee määrittää vain yksiköille, jotka ovat yrityksiä (katso kuva, kohta 1). Jätä muut yksiköt määrittämättä, sillä liittymä osaa siirtää tietoja yksikköhierarkian perusteella.

  • Esimerkiksi: Yksikköhierarkiassa on yritys A jolla on alayksiköitä (osastoja tai tiimejä). Projektilla on yksikkönä Osasto A, joka on yrityksen A alayksikkö. Näin ollen myös laskun yksikkö on Osasto A. Tiedonsiirron asetuksissa on tallennettu ProCountor salasana yritykselle A, sekä määritetty laskujen tilat. Tiedonsiirto-sivulla valitaan yksikkö-valikosta yritys A ja klikataan "Siirrä laskut" painiketta. Kaikki yritykselle A ja sen alayksiköille kuuluvat laskut siirretään yritys A:n ProCountoriin. Sama toimintatapa on myös matkalaskujen siirrossa, eli käyttäjien matkalaskut, joiden yksikkö on osasto tai tiimi viedään sen yrityksen ProCountoriin, jonka osastot ovat kyseessä.

Takaisin ylös

Myyntilaskuaineiston siirtäminen

  • Luo lasku Visma Severaan
  • Muuta laskun tilaksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin"
  • Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Siirrä laskut
  • Kun lasku on siirtynyt ProCountoriin, laskun tila muuttuu automaattisesti "Siirretty ProCountoriin" laskun tilaan.

Takaisin ylös

Matkakulujen siirtäminen

  • Valitse matkakulujen kirjaamisen jälkeen rattaan kuva > Työkalut > Tiedonsiirto
  • Siirry Matkakulut-osioon
  • Valitse pudostusvalikosta aikajakso miltä ajalta matkakuluja siirretään
  • Klikkaa Siirrä-painiketta, jonka jälkeen matkakulut siirretään ProCountoriin

Takaisin ylös

Matkalaskujen siirtäminen

Matkalaskun summat viedään verollisina pyöristyserojen välttämiseksi.

Tämän lisäksi jatkossa työntekijän tiedot päivittyvät ProCountoriin matkalaskun siirron yhteydessä.

  • Valitse matkakulujen kirjaamisen jälkeen rattaan kuva > Työkalut > Tiedonsiirto
  • Siirry Matkalaskut-osioon
  • Klikkaa Siirrä matkalaskut -painiketta, jonka jälkeen "Odottaa siirtoa ProCountoriin" tilassa olevat matkalaskut siirretään ProCountoriin

Takaisin ylös

Dimensioaineiston lataaminen

Ennen ensimmäistä dimensioaineiston lataamista lisää procountorin dimensiohin otsikko "Projekti", johon Severan projekti-dimensiot ladataan.

  • Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto
  • Siirry Dimensioaineisto-osioon
  • Klikkaa Lataa-painiketta
  • Tallenna CSV-muodossa oleva dimensioaineisto tietokoneellesi
  • Lataa dimensioaineisto ProCountoriin

Takaisin ylös

Ostolaskujen siirtäminen

Ennen ensimmäistä ostolaskujen siirtoa varmista, että käyttöasetus "Tiliöidäänkö ostolaskut oletuksena riveittäin?" on asetettu procountorissa päälle. 

Eri valuutoissa olevat ostolaskut tuodaan Severaan yrityksen omassa valuutassa.

Ostolaskurivin kuvaus-kenttässä näytetään sekä kuvaus että toimittajan nimi.

  • Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto
  • Siirry Ostolaskut-osioon
  • Klikkaa Tuo kulut -painiketta
  • Kulut tuodaan Severan projektille tuotteeksi

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus myyntilaskut

  • HUOM! Laskun lähettäjän tiedot tulevat ProCountorin yritystiedoista

Myyntilaskulta siirtyvät tiedot:

LaskuaineistoVisma SeveraProCountor Merkkimäärä/Lisätietoja 
SellerContactPersonNameLaskutuksen yhteyshenkilöYhteyshenkilö28
Laskun yksityiskohtaiset tiedot -osiossa oleva yrityksen oma yhteyshenkilö.

Laskutuksen yhteyshenkilö sekä Asiakkaan yhteyshenkilö  eroitellaan \-merkillä
BuyerPartyIdentifierAsiakkaan y-tunnus (laskulta)Asiakkaan y-tunnus tai henkilötunnus40
BuyerOrganisationUnitNumberAsiakasnumero (asiakaskortilta)Asiakkaan asiakasnumero40
BuyerOrganisationNameAsiakkaan nimi (laskulta)Asiakkaan osoite / Nimi ja Tarkenne80
BuyerStreetNameAsiakkaan osoite (laskulta)Asiakkaan osoite / Katuosoite80
HUOM! Osoitetiedot pakollisia kun laskutuskanava on Posti
BuyerTownNameAsiakkaan kaupunki (laskulta)Asiakkaan osoite / Postitoimipaikka40
BuyerPostCodeIdentifierAsiakkaan postinumero (laskulta)Asiakkaan osoite / Postinumero20
BuyerPostalAddressDetails / CountryCodeAsiakkaan maakoodi (osoitteen maan perusteella)Asiakkaan osoite / Maakoodi2
BuyerContactPersonNameAsiakkaan yhteyshenkilöYhteyshenkilö28
Laskutuksen yhteyshenkilö sekä Asiakkaan yhteyshenkilö  eroitellaan \-merkillä
InvoiceTypeCodeAina: INV01Laskun tyyppi 
InvoiceNumberLaskun numeroLaskuttajan laskunumeroProCountorin laskulla käytetään aina ProCountorin omaa laskunumeroa. Halutessasi voit saada Severan laskunumeron Laskuttajan laskunumero-kenttään. Huom! Myyntilaskulla ja matkalaskulla "Muun järjestelmän laskunumero"- kentän käytöstä sovittava erikseen ProCountorin kanssa.
InvoiceDateLaskun päivämääräLaskun päiväOletuksena kuluva päivä. Jos päivä on suljetulla kaudella, tulee päiväksi suljetun kauden loppupvm + 1 pv.
OrderIdentifierTilausnumeroTilausviite 70
InvoiceFreeTextViitteemme / Viitteenne / Muistiinpanot / Laskun vapaateksti ennen laskurivejä / Laskun vapaateksti laskurivien jälkeenLisätietoja500
Lue lisää Visma Severan vapaista tekstikentistä.
InvoiceDueDateEräpäiväEräpäivä 
PaymentOverDueFinePercentViivästyskorkoViivästyskorkoprosentti 
EpiBfiIdentifierBIC-koodi (laskulta)BIC/SWIFT-koodi 
EpiAccountIDIBAN tilinumero (laskulta)Tilinumero 
EpiRemittanceInfoIdentifierViitenumeroViitenumero20

Laskuriveiltä siirtyvät tiedot:   

LaskuaineistoVisma SeveraProCountor Merkkimäärä/Lisätietoja 
ArticleIdentifierLaskurivin tuotteen/työlajin/matkakulun koodiTuotekoodi40
ArticleNameLaskurivin kuvausTuotteen nimi 80
OrderedQuantityMääräMäärä 
QuantityUnitCodeYksikköYksikkö 
UnitPriceAmountYksikköhintaYksikköhinta 
AmountCurrencyIdentifierValuuttaValuuttaOletuksena EUR
RowNormalProposed
AccountIdentifier
MyyntitiliKirjanpitotilin numeroKäytetään ProCountorissa laskuriviä vastaavan kirjanpitorivin tiliöintinä. Tilin on löydyttävä tilikartasta. Mikäli kirjanpitotiliä ei löydy, on tiliöintioletusten järjestys seuraavanlainen: tuotteen oletus, asiakkaan oletus, asiakasympäristön tositelajikohtainen oletus, ProCountorin perusoletus.
RowAccountDimensionTextDimensio: "Projekti\projektin numero\100"Dimensiointi-ohjeKäytetään kirjanpitorivin dimensionnin perusteena.
RowVatRatePercentLaskurivin ALV-prosenttiALV-% 
InterfacePasswordProCountor salasana Visma Severa tiedonsiirron asetuksista.Liittymän siirtoavainProCountorin ja asiakkaan kesken sovittu tunniste, jonka perusteella lasku kohdistetaan ProCountorissa oikeaan ympäristöön
InvoiceTypeCodeAina: MTositetyyppiM = Myyntilasku
InvoiceStatusCodeProCountorin laskun tila, Visma Severan tiedonsiirron asetuksista.Laskun tila 
InvoiceChannelCodeAina joko 2 tai 3LaskukanavaVaihtoehdot: 2 = Posti, 3 = Verkkolasku
InvoiceLanguageCodeAina: FI, SE tai EN riippuen Visma Severan laskun kielestä.Laskun kieliVaihtoehdot: FI = suomi, SE = ruotsi, EN = englanti.
UnitPricesIncludeTaxAina: falseSisältääkö laskurivien hinnat alv:n vai eiVaihtoehdot: true (sis. Alv.) ja false (ei sis. Alv.)
UpdatePartnerRegisterAina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista.Perustetaanko liikekumppanirekisteriin kumppani kohdistamattomasta laskustaVaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä).
UpdateProductRegisterAina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista.Perustetaanko tuoterekisteriin tuotteet kohdistumattomista laskuriveistäVaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä)
UpdateInventoryAina: "false"Päivitetäänkö tuotteiden varastosaldoja tuotetietojen perusteellaVaihtoehdot: true (päivitetään) ja false (ei päivitetä).
BuyerEInvoiceAddressIdentifierVerkkolaskuosoite ja operaattorin koodi Visma Severan laskun asiakkaan asiakaskortilta.Asiakkaan verkkolaskuosoite 

Takaisin ylös

Procountorin käyttämät matkakulukoodit

TuotenimikeTuotekoodiProCountor-oletusOletustiliTilin nimi
Autokulutautokul7500 Ajoneuvokulut7500Ajoneuvokulut
Autonvuokrausautovuok7800 Matkakulut7800Matkakulut
Autonvuokraus, ulkomaaautovuok_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Eurocard-ennakkoec-ennakko1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset1760Muut saamiset, lyhytaikaiset
Edustusedustus7950 Edustuskulut7950Edustuskulut
Elintarvikkeetelintarv8700 Muut liikekulut8700Muut liikekulut
Henkilöstökuluthenkkul7800 Matkakulut7800Matkakulut
Hotelliaamiainenhotelliaa7800 Matkakulut7800Matkakulut
Junaliputjuna7800 Matkakulut7800Matkakulut
Junaliput, ulkomaajuna_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kirjatkirjat8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Laivaliputlaiva7800 Matkakulut7800Matkakulut
Laivaliput, ulkomaalaiva_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Lentoliputlento7800 Matkakulut7800Matkakulut
Lentoliput,ulkomaalento_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Linja-autoliputlinjaau7800 Matkakulut7800Matkakulut
Linja-autoliput, ulkomaalinjaau_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Majoitusmajoitus7800 Matkakulut7800Matkakulut
Majoitus, ulkomaatmajoitus_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Matkaennakkomatkaenn1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset1760Muut saamiset, lyhytaikaiset
Matkaliputmatkalip7800 Matkakulut7800Matkakulut
Matkaliput, ulkomaatmatkalip_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Matka- /Kuluennakkomkenn1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset1760Muut saamiset, lyhytaikaiset
Muu kulumuukulu8700 Muut liikekulut8700Muut liikekulut
Muu kulu, ulkomaamuukulu_ulk8700 Muut liikekulut8700Muut liikekulut
Neuvottelukulutneuvkul8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Pakettimatkapakettim7800 Matkakulut7800Matkakulut
Postikulutpostikul8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Puhelinkulutpuhkul8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Pysäköintikulutpyskul7800 Matkakulut7800Matkakulut
Ruokailuruokailu7800 Matkakulut7800Matkakulut
Taksikuluttaksikul7800 Matkakulut7800Matkakulut
Taksikulut, ulkomaattaksikul_ulk7800 Matkakulut7800Matkakulut
Tarjoilu omissa tiloissatarjot8700 Muut liikekulut8700Muut liikekulut
Tietoliikennekulutiekul8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Toimistotarvikkeettoimtarv8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Ateriakorvausv2018_ateriakorv7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvausv2018_kmkorv7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvaus, käyttöetuautov2018_kmkorv_ke7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvaus, lisähenkilöv2018_kmkorv_lh7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvaus, moottoripyöräv2018_kmkorv_mp7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvaus, perävaunuv2018_kmkorv_pv7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kilometrikorvaus, tavarav2018_kmkorv_ta7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Andorrav2018_pvr_AD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Arabiemiirikunnatv2018_pvr_AE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Afganistanv2018_pvr_AF7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Antiqua ja Barbudav2018_pvr_AG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Azoritv2018_pvr_AI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Albaniav2018_pvr_AL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Armeniav2018_pvr_AM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Angolav2018_pvr_AO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Argentiinav2018_pvr_AR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Itävaltav2018_pvr_AT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Australiav2018_pvr_AU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Arubav2018_pvr_AW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Azerbaidzanv2018_pvr_AZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bosnia-Hertsegovinav2018_pvr_BA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Barbadosv2018_pvr_BB7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bangladeshv2018_pvr_BD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Belgiav2018_pvr_BE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Burkina Fasov2018_pvr_BF7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bulgariav2018_pvr_BG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bahrainv2018_pvr_BH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Burundiv2018_pvr_BI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Beninv2018_pvr_BJ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bermudav2018_pvr_BM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bruneiv2018_pvr_BN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Boliviav2018_pvr_BO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Brasiliav2018_pvr_BR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bahamav2018_pvr_BS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Bhutanv2018_pvr_BT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Botswanav2018_pvr_BW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Valkovenäjäv2018_pvr_BY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Belizev2018_pvr_BZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kanadav2018_pvr_CA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Curacaov2018_pvr_CC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa)v2018_pvr_CD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Keski-Afrikan tasavaltav2018_pvr_CF7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kongo (Kongo-Brazzaville)v2018_pvr_CG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sveitsiv2018_pvr_CH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Norsunluurannikkov2018_pvr_CI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Cookinsaaretv2018_pvr_CK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Chilev2018_pvr_CL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kamerunv2018_pvr_CM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kiinav2018_pvr_CN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kolumbiav2018_pvr_CO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Costa Ricav2018_pvr_CR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Serbiav2018_pvr_CS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kuubav2018_pvr_CU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kap Verdev2018_pvr_CV7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kyprosv2018_pvr_CY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tsekkiv2018_pvr_CZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Saksav2018_pvr_DE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Djiboutiv2018_pvr_DJ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tanskav2018_pvr_DK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Dominicav2018_pvr_DM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Dominikaaninen tasavaltav2018_pvr_DO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Algeriav2018_pvr_DZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ecuadorv2018_pvr_EC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Virov2018_pvr_EE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Egyptiv2018_pvr_EG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kreikkav2018_pvr_EL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Eritreav2018_pvr_ER7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Espanjav2018_pvr_ES7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Etiopiav2018_pvr_ET7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Fidziv2018_pvr_FJ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Mikronesiav2018_pvr_FM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Färsaaretv2018_pvr_FO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ranskav2018_pvr_FR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Gabonv2018_pvr_GA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Grenadav2018_pvr_GD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Georgiav2018_pvr_GE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ghanav2018_pvr_GH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Grönlantiv2018_pvr_GL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Gambiav2018_pvr_GM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Guineav2018_pvr_GN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Guadeloupev2018_pvr_GP7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Guatemalav2018_pvr_GT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Guinea-Bissauv2018_pvr_GW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Guyanav2018_pvr_GY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kiina,Hongkongv2018_pvr_HK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Hondurasv2018_pvr_HN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kroatiav2018_pvr_HR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Haitiv2018_pvr_HT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Unkariv2018_pvr_HU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Indonesiav2018_pvr_ID7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Irlantiv2018_pvr_IE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Israelv2018_pvr_IL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Intiav2018_pvr_IN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Irakv2018_pvr_IQ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Iranv2018_pvr_IR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Islantiv2018_pvr_IS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Italiav2018_pvr_IT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Jamaikav2018_pvr_JM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Jordaniav2018_pvr_JO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Japaniv2018_pvr_JP7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Keniav2018_pvr_KE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kirgisiav2018_pvr_KG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kambodzhav2018_pvr_KH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Komoritv2018_pvr_KM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Saint Kitts ja Nevisv2018_pvr_KN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kosovov2018_pvr_KO7800 Matkakulut7800Matkakulut
Kokopäivärahav2018_pvr_koko7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea)v2018_pvr_KP7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Korean tasavalta (Etelä-Korea)v2018_pvr_KR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kanarian saaretv2018_pvr_KS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kuwaitv2018_pvr_KW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Kazakstanv2018_pvr_KZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Laosv2018_pvr_LA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Libanonv2018_pvr_LB7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Saint Luciav2018_pvr_LC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Liechtensteinv2018_pvr_LI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sri Lankav2018_pvr_LK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Liberiav2018_pvr_LR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Lesothov2018_pvr_LS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Liettuav2018_pvr_LT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Luxemburgv2018_pvr_LU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Latviav2018_pvr_LV7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Libyav2018_pvr_LY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Marokkov2018_pvr_MA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Monacov2018_pvr_MC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Moldovav2018_pvr_MD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Montenegrov2018_pvr_ME7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Madagaskarv2018_pvr_MG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Marshallinsaaretv2018_pvr_MH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Madeirav2018_pvr_MI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Makedoniav2018_pvr_MK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Maliv2018_pvr_ML7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Myanmar (Burma)v2018_pvr_MM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Mongoliav2018_pvr_MN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Martiniquev2018_pvr_MQ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Mauritaniav2018_pvr_MR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Maltav2018_pvr_MT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Mauritiusv2018_pvr_MU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Maa, jota ei ole erikseen mainittuv2018_pvr_MUU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Malediivitv2018_pvr_MV7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Malawiv2018_pvr_MW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Meksikov2018_pvr_MX7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Malesiav2018_pvr_MY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Mosambikv2018_pvr_MZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Namibiav2018_pvr_NA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Nigerv2018_pvr_NE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Nigeriav2018_pvr_NG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Nicaraguav2018_pvr_NI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Alankomaatv2018_pvr_NL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Norjav2018_pvr_NO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Nepalv2018_pvr_NP7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Uusi-Seelantiv2018_pvr_NZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Omanv2018_pvr_OM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Panamav2018_pvr_PA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Peruv2018_pvr_PE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Papua - Uusi Guineav2018_pvr_PG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Filippiinitv2018_pvr_PH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Pakistanv2018_pvr_PK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Puolav2018_pvr_PL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Puerto Ricov2018_pvr_PR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Palestiinalaisaluev2018_pvr_PS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Portugaliv2018_pvr_PT7800 Matkakulut7800Matkakulut
Puolipäivärahav2018_pvr_puoli7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Palauv2018_pvr_PW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Paraquayv2018_pvr_PY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Qatarv2018_pvr_QA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Romaniav2018_pvr_RO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Venäjäv2018_pvr_RU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Venäjä, Moskovav2018_pvr_RU_MO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Venäjä, Pietariv2018_pvr_RU_PI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ruandav2018_pvr_RW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Saudi-Arabiav2018_pvr_SA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Salomonsaaretv2018_pvr_SB7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Seychellitv2018_pvr_SC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sudanv2018_pvr_SD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ruotsiv2018_pvr_SE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Singaporev2018_pvr_SG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sloveniav2018_pvr_SI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Slovakiav2018_pvr_SK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sierra Leonev2018_pvr_SL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, San Marinov2018_pvr_SM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Senegalv2018_pvr_SN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Somaliav2018_pvr_SO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Surinamev2018_pvr_SR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Etelä-Sudanv2018_pvr_SS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sao Tome ja Principev2018_pvr_ST7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, El Salvadorv2018_pvr_SV7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Syyriav2018_pvr_SY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Swazimaav2018_pvr_SZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tsadv2018_pvr_TD7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Togov2018_pvr_TG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Thaimaav2018_pvr_TH7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tadzikistanv2018_pvr_TJ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Itä-Timorv2018_pvr_TL7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Turkmenistanv2018_pvr_TM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tunisiav2018_pvr_TN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tongav2018_pvr_TO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Turkkiv2018_pvr_TR7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Turkki, Istanbulv2018_pvr_TR_IS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Trinidad ja Tobagov2018_pvr_TT7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Taiwanv2018_pvr_TW7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Tansaniav2018_pvr_TZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ukrainav2018_pvr_UA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Ugandav2018_pvr_UG7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Britanniav2018_pvr_UK7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Britannia, Lontoo ja Edinburgv2018_pvr_UK_LO7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Yhdysvallatv2018_pvr_US7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Yhdysvallat, NY, LA, Washington DC v2018_pvr_US_NY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Uruguayv2018_pvr_UY7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Uzbekistanv2018_pvr_UZ7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Saint Vincent ja Grenadiinitv2018_pvr_VC7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Venezuelav2018_pvr_VE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Neitsytsaaret (USA)v2018_pvr_VI7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Vietnamv2018_pvr_VN7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Vanuatuv2018_pvr_VU7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Samoav2018_pvr_WS7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Jemenv2018_pvr_YE7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Etelä-Afrikkav2018_pvr_ZA7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Sambiav2018_pvr_ZM7800 Matkakulut7800Matkakulut
PVR, Zimbabwev2018_pvr_ZW7800 Matkakulut7800Matkakulut
Yömatkarahav2018_yomatkar7800 Matkakulut7800Matkakulut
Vakuutusvakuutus8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut
Vakuutus, ulkomaavakuutus_ulk8450 Muut hallintokulut8450Muut hallintokulut


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.