Julkaisutiedotteet uusista ja päivitetyistä ominaisuuksista ja korjauksista.

Julkaisutiedote viikot 49 ja 51

Uutuudet ja parannukset
Muutoksia Severasta lähetettäviin sähköposteihin
Joulukuun 18. päivästä 2023 alkaen Severaan tulee muutos siihen, miten sähköpostit lähetetään. Aiemmin jotkut sähköpostit (kuten tarjoukset laskut) lähetettiin käyttäen kirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitetta. Jatkossa kaikki Severasta muodostuvat ja lähetettävät sähköpostiviestit tullaan lähettämään osoitteesta noreplyto@severa.com.

Muutos tehdään, jotta järjestelmä noudattaa määritettyjä sähköpostikäytäntöjä, joita useat sähköpostipalvelujen tarjoajat ovat toteuttaneet. Vuoden 2024 alusta jotkut sähköpostipalvelujen tarjoajat tulevat estämään nykykäytännön mukaiset sähköpostiviestit, joten tämän vuoksi lähetystapaan tehdään muutoksia.

Tulevaisuudessa vastausosoite liitetään näihin sähköposteihin, jotka on aiemmin lähetetty käyttäen käyttäjän sähköpostiosoitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku vastaa tällaiseen sähköpostiin jossa lähettäjänä on noreply-osoite, vastaus osoitetaan sen henkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on alun perin lähettänyt alkuperäisen viestin.
Korjaukset
Kalenterisynkronointi
Virhe "Kalenterin todennus epäonnistui" ilmenee, kun yritetään ottaa käyttöön Google-kalenterisynkronointi.
Laskutus
Kun luodaan 100+ laskua yhdellä kerralla, laskujen yleiskatsausta ei näy.
Ongelma työtunneissa jotka sisältyvät vaihekohtaiseen kiinteään hinnoitteluun.
Virhe ladattaessa laskua PDF:nä.
Raportit
Porauduttaessa Analyysi käyttäjistä -raportin Kokonaislaskutushinta-arvoon luvuissa havaittu eroavaisuuksia.

Julkaisutiedote viikot 47 ja 48

Uutuudet ja parannukset
Uudistettu tilauksen hallinta
Voit helposti hallita ja tarkistaa Severa-tilauksesi nykyisen tilan ja esimerkiksi muokata laskutustietojasi. Valitse Asetukset > Tilaus aloittaaksesi.
Uusi suodatin ja arvo Aktiviteetit-raportilla
Sinulla on nyt mahdollisuus rajata aktiviteettien listaa perustuen niiden valmistumispäivämäärään. Voit myös lisätä valmistumispäivämäärän arvoksi, jos haluat nähdä tarkan päivämäärän, jolloin aktiviteetti on merkitty valmiiksi.

Siirry raportteihin valitsemalla Raportin luominen Aktiviteetit luodaksesi oman raportin käyttäen uutta arvoa/suodatinta.
Korjaukset
Työpöytä
Yrityksen yhteenveto -widget näyttää virheellisiä arvoja, kun laskutus tehdään useassa valuutassa.
Taloushallinnon integraatiot
Laskun lähetys Maventasta epäonnistuu, kun Severan laskulla on kiinteähintainen rivi (vain EN standardin mukaisissa laskuissa).
Laskutus
Toistuva maksuerä ei näy, kun laskua luodaan vaiheen kautta.
Matkat
Virheviesti "The fee invoice with read-only state and can't be edited." ilmenee kun yritetään lisätä sisäistä kommenttia matkakululle.
Käyttäjät
Uusi käyttäjä ei voi kirjautua Severaan tai resetoida salasanaa Unohditko salasanasi? linkistä.
Käyttäjän sähköpostiosoitteen vaihto ei onnistu.

Julkaisutiedote viikot 45 ja 46

Uutuudet ja parannukset
Näe tieto käyttäjän kustomoiduista käyttöoikeuksista
Voit nyt helposti nähdä, onko käyttäjällä käyttöoikeusprofiilista poikkeavat käyttöoikeudet.

Aloittaaksesi siirry Asetukset > Käyttäjien hallinta. Näet listalla käyttäjän käyttöoikeusprofiilin, sekä tiedon, mikäli käyttöoikeuksia on muokattu profiilista poikkeavaksi (muokattu).
Korjaukset
Matkat
Virheviesti "The fee invoice with read-only state and can't be edited." ilmenee kun yritetään lisätä sisäistä kommenttia matkakululle.
Käyttäjät
Virhe "Attention! This record already exists. Please enter a different value." ilmenee kun yritetään lisätä uutta käyttäjää Severaan.

Julkaisutiedote viikot 42 - 44

Uutuudet ja parannukset
Uusi suodatin Resursointi henkilöittäin näkymään
Voit nyt suodattaa projektien resurssiallokaatioita Resursointi henkilöittäin -näkymässä. Käytä Työ-suodatinta rajataksesi näkymää.
Uusi suodatin Nimikkeet-raportille
Voit nyt suodattaa nimikkeitä/maksueriä projektin avainsanojen mukaan Nimikkeet-raportilla. Luo raportti > raportit > raportin luomminen > Taloustiedot > Maksuerät > Nimikkeet.
Korjaukset
Taloushallinnon integraatiot
Virhe "Valuutta USD ei ole käytössä organisaatiolla" pysäyttää synkronoinnin Visma.net ERP:lle.
Laskutus
Virheilmoitus kun yritetään luoda uutta laskua.
Laskutusajon esikatselun Excel-tiedoston lataus ei toimi Aikataulutettu laskutus -näkymässä.

Julkaisutiedote viikot 40 ja 41

Uutuudet ja parannukset
Päivitetyt käyttöehdot
Lue päivitetyt käyttöehdot Visman Trust Centre'stä.
Korjaukset
Taloushallinnon integraatiot
Visma Business -integraatiossa esiintynyt virhe, kun hyvityslaskun tilaa yritetään vaihtaa.
Raportit
Projektin työryhmän jäsenet näytetään Työt-raportilla virheellisesti, kun raporttia tarkastellaan rajatuilla käyttöoikeuksilla.
Tunnit & kulut
Varoitus keskeneräisistä kellotuksista näkyy myös käyttäjille, joilla ei ole kellotuksia käynnissä.
Käyttäjät
Ongelma käyttöoikeuksien määrittämisessä käyttäjille, jotka on lisätty Visma.net Admin -palvelussa.

Julkaisutiedote viikot 38 ja 39

Korjaukset
Projektit
Edellisiin kuukausiin ei voi siirtyä projektiennustenäkymässä.
Raportit
Laskutetut tunnit ja Kokonaislaskutushinta eroavat toisistaan Analyysi tunneista -raportilla.
Käyttäjät
Virheilmoitus "Käyttäjää ei löydy", kun yritetään kirjautua Severaan.

Julkaisutiedote viikot 36 ja 37

Korjaukset
Kalenterisynkronointi
Virhetilanne kalenteritapahtumien synkronoinnissa Severan ja Microsoftin välillä.
Laskutus
Virheilmoitus, kun yritetään muokata laskuriviä vedoslaskulla.
Virhetilanne laskun laskurivien ryhmittelyn kanssa EU-standardin ollessa käytössä.
Raportit
Virheilmoitus "The activity has been approved and can't be edited" näytetään käyttäjälle, kun yritetään hyväksyä poissaoloja.
Matkat
Virhe tapahtuu syötettäessä sisäistä kommenttia matkalaskulle.

Julkaisutiedote viikot 31 - 35

Uutuudet ja parannukset
Asiakkaat
Turkin ja Makedonian kirjoitusasua muutettu välttämään taloushallinnon integraatioissa esiintyviä ongelmia: Turkki > Türkiye ja Makedonia > North Macedonia.
Projektin valuutta
Monivaluutta-lisäosaa käytettäessä projektin odotettu myynnin arvo voidaan antaa muussa valuutassa kuin yrityksen valuutassa. Aikaisemmin odotettu myynnin arvo muuttui takautuvasti, jos valuuttakursseihin tehtiin muutoksia Asetuksissa.

Nyt toiminnallisuutta muutetaan niin, että arvo yrityksen valuutassa päivitetään, mutta odotettu myynnin arvo valuutassa pysyy samana.
Korjaukset
Kalenterisynkronointi
Kalenterisynkronointi pysähtyy virheeseen "timezone OffsetString".
Laskutus
Ongelma laskunryhmittelyn kanssa, kun uusi lasku on luotu hyvityslaskun luonnin yhteydessä.
Projektit
Työtuntien oletushinta näytetään kahdesti projektin Taloustiedot-välilehdellä.
Raportit
Virheilmoitus, kun yritetään poistaa tiettyjä jaettuja raportteja.
Myynti
Virheilmoitus, kun yritetään lähettää tarjousta sähköpostilla suoraan Severasta.
Tarjouksien lajitteluongelma myyntityöllä.
Asetukset
Laskunumerointi ei näy yksikköjen asetuksissa.
Virheilmoitus, kun yritetään muokata yksikön tietoja asetuksissa.
Ongelma profiilikuvien skaalautumisessa.
Tunnit & kulut
Jäljellä olevat tunnit vaiheelle -arvo näkyy väärin käyttäjille, joilla on rajalliset oikeudet projekteihin.
Käyttäjän poissaolot katoavat, kun siirrytään päivältä toiselle.

Julkaisutiedote viikot 17 ja 18

Korjaukset
Asiakkaat
Yhteyshenkilöitä ei voi ladata tietylle asiakkaalle.
Taloushallinnon integraatiot
Yksikköhinta pyöristetään neljästä desimaalista kahteen desimaaliin, kun lasku siirretään ProCountoriin.
Hyvityslaskun synkronointi Visma.net ERP:iin jää virheeseen "The credit note should match the reimbursed invoice".
Laskutus
Kaikki laskut eivät ole näkyvissä laskujen kanban-näkymässä.
Käyttöoikeudet
Kaikkia käyttöoikeusprofiileja ei näytetä, kun muokataan työpöydän jakoasetuksia.
Raportit
Kaikkia projekteja ei löydy valikosta, kun tuntikirjauksia massapäivitetään.
Asetukset
REST API -lisäosan poistaminen käytöstä poistaa koko valinnan asetuksista.
Tunnit & kulut
Poissaolojen hyväksyntä kopioituu, kun merkintöjä kopioidaan päivältä toiselle.

Julkaisutiedote viikot 13 - 16

Uutuudet ja parannukset
Uusi arvo käyttäjä-KPI -luvun luomiseen
Voit nyt käyttää poissaolot (tunnit) tai poissaolot (päivät) tietoa käyttäjä-KPI:n kaavassa.
Projektin maksuerien sisäänluku
Projektin maksuerien sisäänluvun avulla voit nopeasti lisätä suuria määriä maksueriä ja kuluja projekteille lataamalla tiedot CSV-tiedostona (Comma-Separated Values). Kokeile sitä Asetuksissa > Tietojen sisäänluku > Projektin maksuerien sisäänluku.
Kirjauksien tallentaminen Tunnit & kulut -näkymässä
Kun kirjaat työtunteja, poissaoloja tai matkakuluja näppäimistöä käyttäen, voit tallentaa kirjauksesi joko Enter-painikkeella tai näppäimistön pikakomentojen avulla.
Korjaukset
Taloushallinnon integraatiot
Euron merkki (€) muuttuu ? merkiksi laskun vapaassa teksikentässä, kun lasku siirretään ProCountoriin.
Hyvityslaskun synkronointi Visma.net ERP:iin jää virheeseen "The credit note should match the reimbursed invoice".
Laskutus
Asiakastietoa voi vaihtaa hyvityslaskulla.
Tietyillä laskuriveillä ilmenee virhe niitä muokattaessa.
Virhe "The credit note should match the reimbursed invoice" ilmenee kun yritetään luoda hyvityslaskua.
Käyttöoikeudet
Yritettäessä lisätä kommenttia matkakuluriville rajoitetuin käyttöoikeuksin, järjestelmä antaa virheilmoituksen.
Raportit
Analyysiraportilla virheilmoitus kun yritetään porautua luvuista eteenpäin.
Virheilmoitus yritettäessä hyväksyä poissaoloa vuodelta 2019.
Resursointianalyysi-raportilla ilmentynyt aikakatkaisuvirhe.
Asetukset
Vikatilanne toistuvan arkipyhän luomisessa karkausvuodelle.
Virheilmoitus kun yritetään luoda uutta käyttäjä-KPI lukua asetuksissa.

Julkaisutiedot viikot 11 ja 12

Uutuudet ja parannukset
Poissaolojen hyväksyntä
Tarkastele ja hyväksy poissaoloja nopeasti yhdestä näkymästä massana. Valitse Asetukset > Tunnit & kulut > Poissaolot, ottaaksesi asetuksen käyttöön. Käyttöoikeudet ovat samat työtuntien ja poissalojen hyväksynnälle. Huomaathan, että nähdäksesi poissaolon tiedot (nimi, poissaolon tyyppi ja kuvaus) tulee sinulla olla käyttöoikeudet Käyttäjiin.
Korjaukset
Laskutus
Käännetty verovelvollisuus -asetus ei periydy oikein asiakkaalta, jos projektin asetuksia on muokattu.
Raportit
Raporttihaku suoritetaan heti, kun klikkaat näppäimistön välilyontiä.
Resursointianalyysi-raportti ei ryhmittele kaikkia käyttäjiä saman päätason alle, kun ryhmittelynä on Projekti ja Käyttäjä.
Internal server error -virheviesti aikakatkaisun johdosta Resursointianalyysi-raportilla.
Internal server error -virheviesti, kun Asiakkaat-raporttia suodatetaan Viimeisin aktiviteetti-suodattimella.

Julkaisutiedote viikot 9 ja 10

Uutuudet ja parannukset
Projektin laskupohjien massapäivitys
Voit nyt päivittää projektilla käytettäviä laskun mallipohjia massana. Mikäli laskupohjalle on tehty projektikohtaisia muutoksia, voit yliajaa muutokset ja käyttää laskupohjan oletusasetuksia.
Uusia suodattimia lisätty Aktiviteettien lukumäärä KPI-kaavan osaan
Tilaa, ryhmää ja aktiviteettityyppiä voidaan käyttää nyt suodattimena, kun KPI-luvun kaavassa käytetään aktiviteettien lukumäärä -arvoa. Siirry Asetuksiin > Raportoinnin tunnusluvut (KPIt) luodaksesi omia KPI-lukuja.
Korjaukset
Tietojen sisäänluku
CSV-tiedoston lataaminen Firefoxilla antaa virheilmoituksen.
Laskutus
Laskun päivää ei voi muokata hyvityslaskulla.
Käännetty verovelvollisuus -tietoa ei voi muokata laskulla.
Raportit
Resursointianalyysi-raportilla Resursoidut tunnit -arvo ei vastaa resursointinäkymän tunteja.
Resursointi
Roolien allokaatiot katoavat projektin aikajanalta näkyvistä kun näkymän aikajanaa vaihdetaan.
Resurssiallokaatioiden poisto projektin sulkemisen yhteydessä ei poista rooliallokaatioita.
Asetukset
Olemassaolevan poissaolotyypin liukuma-asetuksen muokkaaminen aiheuttaa virheilmoituksen.

Julkaisutiedote viikot 7 ja 8

Uutuudet ja parannukset
Uusi suodatin Laskut-näkymässä
Haluatko nopeasti tarkastella tietyn asiakkaan laskuja? Nyt voit lisätä Laskutus > Laskut -näkymään Asiakas-suodattimen.
Uusia suodattimia Myynnin yhteenveto -näkymässä
Kaksi uutta suodatinta lisätty Myynnin yhteenveto -näkymään. Nyt voit rajata myyntitöiden ja projektien listaa Myyntiputki-näkymässä Kustannuspaikka- ja Asiakasvastaava-suodattimilla.
Korjaukset
Laskutus
Hyvitetyn laskun kirjauspäivän muokkaus ei onnistu.
Raportit
Resursoidut tunnit * todennäköisyys -arvoa ei lasketa oikein Resursointianalyysiraportilla.
Aikakatkaisu-virhe Tunnit-raportilla, kun yritetään eksportata suurta määrää tietoa yhdellä ajolla.
Myynti
Virheilmoitus, kun yritetään muokata kopioidun tarjouksen tarjousrivejä.
Asetukset
Toistuva arkipyhä tuplantuu, kun se yritetään piilottaa Asetuksissa.

Julkaisutiedote viikot 5 ja 6

Uutuudet ja parannukset
Uudet Yksiköt-asetukset
Uudet Yksiköt-asetukset ovat nyt saatavilla Asetukset > Organisaatio > Yksiköt alla. Huomaathan, että alatunnisteen vapaa tekstieditori ei tue enää HTML:ää, taulukoita, kuvia, erilaisia fontteja, tekstin värejä tai ryhmittelyä. Ennen uusien laskujen luomista pääkäyttäjän tulisi tarkastaa olemassaolevat Yksiköt ja varmistaa, että kaikki tiedot Alatunniste-osiossa on oikein varsinkin, jos käytössä on ollut HTML muotoilua.
Projektin aikataulun parempi hallinta
Projektin aloituspäivämäärän muuttaminen ja vaiheet siirtävät projektia/vaihetta. Deadlinen muutos muuttaa aikaa entiseen tapaan.
Käytä näppäimistön pikakomentoja tuntikirjausten tallennukseen
Voit helposti tallentaa työaikasi näillä pikanäppäimillä (Tallenna: Ctrl+S ja Tallenna ja lisää uusi: Crtl+Shift+S)
Korjaukset
Taloushallinnon integraatiot
Visma.net ERP ohjatun integraation aikakatkaisut, kun integraatiota yritetään määrittää käyttöön.
Projektit
Ei-laskutettavien matkakulujen tila näkyy väärin projektin Taloustiedot-välilehdellä.
Raportit
Resursointianalyysi-raportti antaa internal server error virheilmoitusta.

Julkaisutiedote viikot 3 ja 4

Uutuudet ja parannukset
Paranneltu Päivän kopiointi -toiminnallisuus
Nyt voit valita mitä kirjauksia (tunnit, matkakulut, maksuerät ja poissaolot) kopioidaan, kun käytetään Kopioi edellinen päivä -toimintoa. Valitse Tunnit & kulut ja klikkaa Asetukset-ikonia Merkitse päivä valmiiksi -painikkeen vieressä, ja muokkaa asetukset haluamallasi tavalla.
Projektin aikataulun parempi hallinta
Kun siirrät projektin tai vaiheen aikajanaa projektilla ja projektien gantt-näkymässä, koko vaihepuu siirtyy mukana. Lisäksi, jos päivität alivaiheen aikajanaa alkamaan tai päättymään ennen päävaihetta, päävaiheen aikajana siirtyy mukana.
Projektin ja päävaiheen aikajana ei voi olla lyhyempi kuin alivaiheen aikajana.
Päävaihe tai projekti voi aina alkaa tai päättyä ennen mitään alivaihetta.
Tehtävienhallintaan tehdyt parannukset
Mahdollisuus massapäivittää meneillään olevien projektitehtävien tilaa, sekä projektitehtävän tila lisätty suodattimiin.
Mahdollisuus käyttää Aktiviteettien lukumäärää arvona käyttäjä- & projekti-KPI-lukujen luomisessa.
Korjaukset
Raportit
Resursoinnin yhteenveto (%) -raportti ei näytä saatavuutta oikein poissaolojen osalta.
Sivutus rikkoo totaalien laskennan, kun Resursointianalyysi-raportti ryhmitellään projektien mukaan.

Julkaisutiedote viikot 1 ja 2

Uutuudet ja parannukset
Käyttäjien lisäkentät
Nyt voit määrittää lisäkenttiä käyttäjille. Valitse Asetukset > Käyttäjät > Lisäkentät, luodaksesi omia lisäkenttiä. Käyttäjät voivat nähdä lisäkentän sekä siihen määritetyn arvon heidän profiilissa (oma profiili), mutta uutta kenttää luotaessa voit määrittää, voivatko käyttäjät muokata kentän arvoa itse vai ei.
Korjaukset
Laskutus
Aikataulutettu laskutus luo laskut väärään aikaan.
Maventa
"Laskujen lähetys sähköpostitse" -asetus ei toimi oikein, kun laskuja lähetetään uuden Maventa-integraation kautta.
Projektit
Virheilmoitus, kun yritetään poistaa tiettyjä projekteja.
Tarjoukset
Virhe "The proposalFee field is required." "Invalid value" virhe ilmenee kun Yksikköhinta-kenttä jätetään tyhjäksi.
Raportit
Työtuntimatriisi-raportilta porautuminen ei enää onnistu.
Asetukset
Kun arkipyhä on määritetty 'joka vuosi' tulevalle vuodelle, ei sitä ole enää mahdollista poistaa.
Matkat
Kun muu kulu -tyyppinen matkakulu on luotu käyttäen kahta desimaalia, yksikköhinta näytetään virheellisesti neljällä desimaalilla.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.