I veckovyn kan du enkelt ange arbetstider, frånvaro och tidsposter samt kontrollera dina veckosummor för aktuella och tidigare veckor. Använd veckonavigeringen för att gå från en vecka till en annan och återgå till den aktuella veckan med hjälp av knappen Idag. Du kan avsluta veckan kan göras med bara ett klick (exklusive helger).

Veckovyn är endast synlig när inmatningsmetoden för arbetstid är inställd som ett antal timmar.

Vyn är uppdelad i tre sektioner: Arbetstider, Frånvaro och Tidposter. Raderna är alfabetiskt ordnade efter kund, projekt, fas och arbetstyp.

Från totalsummorna per dag och per vecka (den aktuella och sista veckan) kan du enkelt skapa en rapport där poster (arbetstider, tidsposter och frånvaro) sorteras efter datum. I rapporten kan du redigera och ta bort posterna, ändra datumet för posterna och lägga till interna kommentarer.

Om tillägget Avancerad resursallokering är aktiverat för din organisation kan du se hur många timmar som är kvar eller över det uppskattade värdet i den sista kolumnen.

Lägga till och redigera poster

Du kan lägga till poster i projekt som visas i matrisen genom att hålla musmarkören över projektet/fasen på önskat datum. Om det redan finns timmar för aktuell(t) projekt/fas/arbetstyp visas en grön indikator och du har möjlighet att antingen redigera den befintliga posten eller lägga till en annan post genom att klicka på indikatorn. Lägg till antalet timmar och en beskrivning vid behov. Om du har valt att kopiera beskrivningen från föregående post i Inställningar är beskrivningen förifylld.

Arbetstyp kommer som standard i första hand från fas/projekt och i andra hand från användare, men den kan ändras under Fler alternativ. Där kan du också ange en intern kommentar och markera timmarna som övertid.

Det är enkelt att redigera en enskild post från matrisen genom att klicka på beloppet. Om du behöver redigera alla poster för en rad (flytta poster till ett annat projekt eller en annan fas eller ändra arbetstypen) håller du musmarkören över den sista cellen och klickar på Redigera.

När du håller musmarkören över den sista kolumnen/cellen visas funktionerna för att redigera rad, kopiera rad och ta bort rad.

Föreslagna timmar

När tillägget Avancerad resursallokering är aktiverat har du möjlighet att se hur många timmar som allokerats för den dagen. Timmarna visas kursiva med ljusblå bakgrund så att det är lätt att lokalisera dem. Om du vill ändra de föreslagna timmarna som faktiska arbetstider klickar du för att öppna posten och sparar.

Stänga en dag och vecka

I veckovyn kan du antingen avsluta hela veckan eller avsluta enskilda dagar. När du använder funktionen Avsluta vecka markeras alla dagar som avslutade, exklusive helger. Om du behöver göra några ändringar efter att en dag eller en vecka avslutats kan du antingen öppna veckan eller enskilda dagar igen. När du är klar med ändringarna kan du avsluta veckan igen (alla öppna dagar markeras som avslutade).

Grön färg indikerar att en dag är markerad som avslutad. Om du behöver öppna en dag igen, som den i veckovyn, klickar du bara på den gröna ikonen ovanför kolumnen.

Indikatorer

Det finns flera indikatorer för att ge mer information om arbetstid. På så sätt behöver du inte öppna en post för att se om den har interna kommentarer osv.

 • Interna kommentarer: Pratbubblan i det nedre vänstra hörnet.
 • Övertid (när övertid används): Klockikonen i det nedre högra hörnet.
 • Godkännandestatus: Om cellen har flera värden visas alltid ikonen som anger att den inte är godkänd, så att användaren omedelbart ser att åtgärder behövs.
  • Godkänd: Grön ikon i det övre vänstra hörnet.
  • Ej godkänd: Röd ikon i det övre vänstra hörnet.

Dessutom finns det också andra indikatorer för att underlätta din dag:

 • Allmänna helgdagar anges med orange färg (datum) och grå bakgrund (cell)
 • Frånvaro som semester och sjukskrivningar anges med orange färg
 • Föreslagna timmar (om du använder tillägget Avancerad resursallokering) anges med kursiv stil och ljusblå bakgrund
 • Avslutade dagar markeras med grön bakgrundsfärg


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.