Se våra återkommande versionsnyheter för information om nya förbättringar, åtgärder och buggfixar.

Versionsnyheter vecka 49 till 51

Nyheter och förbättringar
Ändringar i hur e-post skickas från Severa
Från och med den 18 december 2023, kommer det att bli en förändring i hur e-postmeddelanden skickas från Severa.

Tidigare skickades vissa e-postmeddelanden (som Offerter Fakturor) från den inloggade användarens e-postadress. Framöver kommer dock alla e-postmeddelanden som kommer från Severa att skickas från adressen noreplyto@severa.com.

Ändringen görs till följd av strängare regler för e-post som har införts av flera e-postleverantörer, där en del av dem har för avsikt att blockera dessa typer av e-postmeddelanden i början av nästa år.

I framtiden kommer en svarsadress att läggas till i dessa e-postmeddelanden, som tidigare skickades från användarens e-postadress. Det betyder att om någon svarar på ett sådant meddelande, kommer svaret att skickas till den ursprungliga avsändarens e-postadress.
Buggfixar
Kalendersynkronisering
Ett fel "Calendar authentication failed" uppstår vid försök att aktivera Google kalendersynkronisering.
Fakturering
När man skapar 100+ fakturor åt gången, visas ingen fakturaöversikt.
Problem med arbetstimmar som ingår i ett fasspecifikt fastpris.
Fel uppstår vid nedladdning av faktura som PDF.
Rapportering
Totalt fakturerat pris skiljer sig i den detaljerade vyn i rapporten Användaranalys.

Versionsnyheter vecka 47 och 48

Nyheter och förbättringar
Förnyad Prenumerationshantering
Hantera och kontrollera den aktuella statusen för din Severa-prenumeration på ett enkelt sätt och redigera exempelvis din faktureringsinformation. Gå till Inställningar > Prenumeration för att komma igång.
Nytt filter och värde i rapporten Aktiviteter
Du har nu möjlighet att begränsa listan över aktiviteter baserat på deras Slutförandedatum. Du kan också lägga till Slutförandedatum som ett värde för att se det exakta datumet för när aktiviteten markerades som slutförd.

Navigera till Rapporter > Rapportgenerator > Aktiviteter för att skapa din egen rapport med det nya värdet/filtret.
Buggfixar
Startsida
Affärsöversikt visar felaktiga värden när fakturering sker i flera valutor.
Integrationer mot ekonomistystem
Utskick från AutoInvoice misslyckas när fakturan i Severa har en fastprisrad (endast fakturor i EN-standard).
Fakturering
Återkommande avgift är inte synlig på fakturan när du skapar fakturan från vyn Faser.
Resor
Ett fel "The fee is on invoice with read-only state and can't be edited." uppstår när man försöker lägga till en intern kommentar till en resekostnad.
Användare
Ny användare kan inte logga in på Severa eller återställa sitt lösenord med hjälp av Glömt ditt lösenord? länk.
Kan inte ändra användarens e-postadress.

Versionsnyheter vecka 45 och 46

Nyheter och förbättringar
Visa användare med anpassade behörigheter
Du kan nu enkelt se om en användare har anpassade behörigheter.

För att komma igång, gå till Inställningar > Användarhantering. I listan kan du se namnet på den behörighetsprofil som används som utgångspunkt och om den har anpassats (anpassad).
Buggfixar
Resor
Ett fel "The fee is on invoice with read-only state and can't be edited." uppstår när man försöker lägga till en intern kommentar till en resekostnad.
Användare
Ett fel "Attention! This record already exists. Please enter a different value." uppstår när man försöker skapa en ny användare i Severa.

Versionsnyheter vecka 42 till 44

Nyheter och förbättringar
Nytt filter i vyn Resursallokering per person
Du kan nu filtrera resursallokering efter Projekt i vyn Resursallokering per person. Använd Projektfilter för att begränsa listan över allokeringar.
Nytt filter i rapporten Artiklar
Du kan nu filtrera artiklar efter Projektets nyckelord i rapporten Artiklar under Rapportgenerator > Finanser > Avgifter > Artiklar.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Ett fel "Valutan USD är inte aktiverad för organisationen" stoppar synkroniseringen till Visma.net ERP.
Fakturering
Ett internt fel uppstår när man försöker skapa en faktura.
Kan inte ladda ner förhandsgranskning av ett faktureringsjobb till Excel i vyn Schemalagd fakturering.

Versionsnyheter vecka 40 och 41

Nyheter och förbättringar
Uppdaterade användarvillkor
Läs de uppdaterade användarvillkoren i Visma Trust Centre.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Ett fel uppstår i Visma Business integration när man försöker ändra status på en kreditnota.
Rapportering
Projektets medlemmar visas felaktigt i rapporten Projekt när man försöker visa den med begränsad behörighet.
Tid & Utlägg
Varning för oavslutade tidtagningar är synlig för användare även om sådana inte finns.
Användare
Problem med att tilldela behörigheter till användare som skapats i Visma.net Admin.

Release notes weeks 38 and 39

Buggfixar
Projects
Cannot navigate to previous months in Project forecast view.
Rapportering
Hours billed and Total price billed values differ on Work Hour analysis report.
Användare
Error "The user is not found occurs when trying to login to Severa.

Release notes weeks 36 and 37

Buggfixar
Kalendersynkronisering
Issue with syncing entries between Severa and Microsoft.
Fakturering
Error occurs when trying to edit invoice row on draft invoice.
Issue in invoice row grouping with EU standard invoices.
Rapportering
Error "The activity has been approved and can't be edited" occurs when trying to approve absences.
Resor
Error occurs when entering internal comment to Travel reimbursement.

Release notes weeks 31 to 35

Nyheter och förbättringar
Customers
Spelling of Turkey and Macedonia changed to avoid issues in Financial integrations: Turkey > Türkiye and Macedonia > North Macedonia.
Project currency
When using multi-currency add-on, project's expected sales value can be given in other currency than company currency. Earlier the expected sales value changed retroactively if there were changes to currency rates in Settings.

Now the functionality is changed so that the value in company currency is updated but the expected value in currency stays the same.
Buggfixar
Kalendersynkronisering
Calendar sync stops to error "timezone OffsetString".
Fakturering
Issue with invoice grouping when the new invoice is created when reimbursing an existing invoice.
Projects
Default price for work hours is shown twice in Project financials.
Rapportering
Internal server error occurs when trying to delete a specific shared report.
Sales
Error occurs when trying to send a proposal to email from Severa.
Issue with sorting proposals on Sales case view.
Settings
Invoice numbering not visible on Business units.
Unknown error occur when trying to edit Business unit details in Settings.
Issue with scaling of profile pictures.
Tid & Utlägg
Hours left on phase is shown incorrectly for users with limited permissions to Projects.
User's absences disappear when moving from one day to another.

Release notes weeks 17 and 18

Buggfixar
Customers
Cannot load contacts for a specific Customer.
Integrationer mot ekonomistystem
Unit price gets rounded from four decimals to two decimals when transferring invoice to ProCountor.
Credit invoice sync to Visma.net ERP stops with error "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
All Invoices are not visible in Invoice kanban view.
Permissions
All permission profiles are not shown when editing dashboard sharing.
Rapportering
All Projects are not found from dropdown list when mass-updating work hour entries.
Settings
Disabling REST API addon removes the whole section from Settings.
Tid & Utlägg
Absence's approval status is also copied, when copying entries from another day.

Release notes weeks 13-16

Nyheter och förbättringar
New value to User KPI creation
You now have the possibility to use either Absences in hours or Absences in days as a part of your User KPI formula.
Project fee import
With project fee import, you can quickly add large amounts of project fees and costs to projects by uploading a comma-separated values (CSV) file. Try it out in Settings > Data imports > Project fee import.
Saving entries in Time & Expenses
When using your keyboard to enter Work hours, Absences, Project fees or Travel expenses, you now can either use Enter or keyboard shortcuts to Save to save your entry.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Euro symbol (€) turns into ? in invoice free text field when transferring invoice to ProCountor.
Credit invoice sync to Visma.net ERP stops with error "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
You are able to change Customer for Credit note.
Error occurs on specific invoice rows when trying to edit them.
Error "The credit note should match the reimbursed invoice" occurs when trying to create a Credit note.
Permissions
Error occurs when trying to add a comment to a travel expense row with limited permissions.
Rapportering
Error occurs when trying to drill-down from analysis reports.
Error occurs when trying to approve an absence from 2019.
Timeout occurs on Resourcing analysis report.
Settings
Issue with creating a recurring Public holiday when setting it for Leap year.
Internal error occurs when trying to create a new User KPI in Settings.

Release notes weeks 11 and 12

Nyheter och förbättringar
Approving absences
View and approve absences quickly in one view using the mass-update feature. Go to Settings > Time & Expenses > Absences, to enable the feature. Same permissions apply to approving work hours and absences. Note that to view absence details (name, absence type and description), permissions to Users are needed.
Buggfixar
Fakturering
The reverse charge setting is not inherited from Customer if Project details are edited.
Rapportering
Report search is executed immediately when hitting space on keyboard.
Resourcing analysis report doesn't group all members under one main level when grouping by Project and Person.
Internal server error occurs due to execution timeout on Resourcing analysis report.
Internal server error occurs when sorting Customers report with Current activity.

Release notes weeks 9 and 10

Nyheter och förbättringar
Mass-update project invoice template
You can update the Invoice template used on Project using the mass-update feature. If there are project-specific changes made to the template, you now have the possibility to overwrite those and start using the Invoice template with the default values.
Filters added to Count of activities KPI
Status, Category and Activity type can now be added as filters, when using Count of activities in your own KPI's. Go to Settings > Key performance indicators (KPI) to create your own KPI figures.
Buggfixar
Data imports
Error occurs when trying to upload a CSV file when using Firefox.
Fakturering
Cannot edit invoice date on credit note.
Cannot enable/disable reverse charge from invoice.
Rapportering
Resourced hours on Resourcing analysis report does not match with hours shown in Resourcing overview.
Resourcing
Role allocations disappear from project timeline when moving back and forth on the timeline.
Deleting resource allocations when closing project doesn't delete role allocations.
Settings
Error occurs when trying to update an existing Absence type to preserve flextime.

Release notes weeks 7 and 8

Nyheter och förbättringar
New filter to Invoices view
Need to quickly view invoices sent to a specific customer? Now you have the possibility to use Account as a filter in Invoicing > Invoices view.
New filters to Sales overview
Two new filters added to Sales overview. You can now narrow down the list of sales cases and cases shown in your sales pipeline by Cost center and Account owner.
Buggfixar
Fakturering
Cannot edit the entry date of a reimbursed invoice.
Rapportering
Resourced hours * probability value is not calculated correctly on Resourcing analysis report.
Timeout occurs on Work hours report when trying export large amounts of data on one go.
Sales
Error occurs when trying to edit proposal rows when the proposal is copied from another.
Settings
Recurring public holiday is duplicated when trying to disable it from Settings.

Release notes weeks 5 and 6

Nyheter och förbättringar
New Business unit hierarchy settings
Renewed Business unit settings are now available under Settings > Organization > Business units. Note that the footer free text editor no longer supports HTML, tables, images, different fonts, text colors or alignments. Before creating new invoices, admin users should review the existing Business units and verify that the information in Footer is correct, especially if any HTML formatting was previously used.
Improved handling of project timelines
Changing the Start date of Project and Phases moves the project/phase. Changing the Deadline will resize the time as earlier.
Use keyboard shortcuts to save work hours
You can easily save your work hours with these keyboard shortcuts (Save: Ctrl+S and Save and add new: Crtl+Shift+S)
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Visma.net ERP integration wizard timeouts when trying to setup the integration.
Projects
The billable status is shown incorrectly for non-billable Travel expenses in project Financials.
Rapportering
Resourcing analysis report gives internal server error.

Release notes weeks 3 and 4

Nyheter och förbättringar
Improved Copy previous day feature
Now you have the possibility to select the types of entries (work hours, travel expenses, fees, time entries and absences) to copy when using the Copy previous day feature. Navigate to Time & Expenses, click the Settings icon next to Complete the day button, and edit the selections based on your needs.
Improved handling of project timelines
When moving project or phase timeline on Project and Project overview gantt, the whole phase tree is adjusted accordingly. Also, when updating sub-phase's timeline to start or end before the main phase, the main phase timeline is adjusted accordingly.
Project and parent phase timeline cannot be shorter than sub-phases' timeline.
Parent phase or main phase can always start and end before any of the sub-phases.
Improvements to Task management
Activities report: Possibility to mass-update the status of on-going and Project task Project task status added as a filter.
KPI creation: Possibility to use Activity count as a value in User & Project KPI formulas.
Buggfixar
Rapportering
Resourcing overview(%) report does not show availability correctly for Absences.
Paging breaks the calculation of total, when grouping by Projects on Resourcing analysis.

Release notes weeks 1 and 2

Nyheter och förbättringar
Custom fields for Users
You now have the possibility to set custom fields for Users. Navigate to Settings > Users > Custom fields to create your own. Users can see the field and value given under their profile (My profile), but when creating a new field, you have the possibility to define if users can edit the value themselves.
Buggfixar
Fakturering
Scheduled invoicing creates invoices at wrong time.
Maventa/AutoInvoice
"Send invoices by email" setting is not working correctly when using the new Maventa/Autoinvoice integration.
Projects
Internal server error occurs when trying to delete specific projects.
Proposals
Error "The proposalFee field is required. Invalid value." occurs when Unit price is left empty.
Rapportering
Drilldowns missing from Work hour matrix report.
Settings
When a public holiday is marked as 'every year' in an upcoming year, you cannot delete it.
Resor
When other travel expense is created with two decimals, unit price is shown with four decimals instead of two.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.