Se våra återkommande versionsnyheter för information om nya förbättringar, åtgärder och buggfixar.

Versionsnyheter vecka 49 till 51

Nyheter och förbättringar
Ändringar i hur e-post skickas från Severa
Från och med den 18 december 2023, kommer det att bli en förändring i hur e-postmeddelanden skickas från Severa.

Tidigare skickades vissa e-postmeddelanden (som Offerter Fakturor) från den inloggade användarens e-postadress. Framöver kommer dock alla e-postmeddelanden som kommer från Severa att skickas från adressen noreplyto@severa.com.

Ändringen görs till följd av strängare regler för e-post som har införts av flera e-postleverantörer, där en del av dem har för avsikt att blockera dessa typer av e-postmeddelanden i början av nästa år.

I framtiden kommer en svarsadress att läggas till i dessa e-postmeddelanden, som tidigare skickades från användarens e-postadress. Det betyder att om någon svarar på ett sådant meddelande, kommer svaret att skickas till den ursprungliga avsändarens e-postadress.
Buggfixar
Kalendersynkronisering
Ett fel "Calendar authentication failed" uppstår vid försök att aktivera Google kalendersynkronisering.
Fakturering
När man skapar 100+ fakturor åt gången, visas ingen fakturaöversikt.
Problem med arbetstimmar som ingår i ett fasspecifikt fastpris.
Fel uppstår vid nedladdning av faktura som PDF.
Rapportering
Totalt fakturerat pris skiljer sig i den detaljerade vyn i rapporten Användaranalys.

Versionsnyheter vecka 47 och 48

Nyheter och förbättringar
Förnyad Prenumerationshantering
Hantera och kontrollera den aktuella statusen för din Severa-prenumeration på ett enkelt sätt och redigera exempelvis din faktureringsinformation. Gå till Inställningar > Prenumeration för att komma igång.
Nytt filter och värde i rapporten Aktiviteter
Du har nu möjlighet att begränsa listan över aktiviteter baserat på deras Slutförandedatum. Du kan också lägga till Slutförandedatum som ett värde för att se det exakta datumet för när aktiviteten markerades som slutförd.

Navigera till Rapporter > Rapportgenerator > Aktiviteter för att skapa din egen rapport med det nya värdet/filtret.
Buggfixar
Startsida
Affärsöversikt visar felaktiga värden när fakturering sker i flera valutor.
Integrationer mot ekonomistystem
Utskick från AutoInvoice misslyckas när fakturan i Severa har en fastprisrad (endast fakturor i EN-standard).
Fakturering
Återkommande avgift är inte synlig på fakturan när du skapar fakturan från vyn Faser.
Resor
Ett fel "The fee is on invoice with read-only state and can't be edited." uppstår när man försöker lägga till en intern kommentar till en resekostnad.
Användare
Ny användare kan inte logga in på Severa eller återställa sitt lösenord med hjälp av Glömt ditt lösenord? länk.
Kan inte ändra användarens e-postadress.

Versionsnyheter vecka 45 och 46

Nyheter och förbättringar
Visa användare med anpassade behörigheter
Du kan nu enkelt se om en användare har anpassade behörigheter.

För att komma igång, gå till Inställningar > Användarhantering. I listan kan du se namnet på den behörighetsprofil som används som utgångspunkt och om den har anpassats (anpassad).
Buggfixar
Resor
Ett fel "The fee is on invoice with read-only state and can't be edited." uppstår när man försöker lägga till en intern kommentar till en resekostnad.
Användare
Ett fel "Attention! This record already exists. Please enter a different value." uppstår när man försöker skapa en ny användare i Severa.

Versionsnyheter vecka 42 till 44

Nyheter och förbättringar
Nytt filter i vyn Resursallokering per person
Du kan nu filtrera resursallokering efter Projekt i vyn Resursallokering per person. Använd Projektfilter för att begränsa listan över allokeringar.
Nytt filter i rapporten Artiklar
Du kan nu filtrera artiklar efter Projektets nyckelord i rapporten Artiklar under Rapportgenerator > Finanser > Avgifter > Artiklar.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Ett fel "Valutan USD är inte aktiverad för organisationen" stoppar synkroniseringen till Visma.net ERP.
Fakturering
Ett internt fel uppstår när man försöker skapa en faktura.
Kan inte ladda ner förhandsgranskning av ett faktureringsjobb till Excel i vyn Schemalagd fakturering.

Versionsnyheter vecka 40 och 41

Nyheter och förbättringar
Uppdaterade användarvillkor
Läs de uppdaterade användarvillkoren i Visma Trust Centre.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Ett fel uppstår i Visma Business integration när man försöker ändra status på en kreditnota.
Rapportering
Projektets medlemmar visas felaktigt i rapporten Projekt när man försöker visa den med begränsad behörighet.
Tid & Utlägg
Varning för oavslutade tidtagningar är synlig för användare även om sådana inte finns.
Användare
Problem med att tilldela behörigheter till användare som skapats i Visma.net Admin.

Versionsnyheter vecka 38 och 39

Buggfixar
Projekt
Kan inte gå till tidigare månader i vyn Projektprognos.
Rapportering
Värdena för Fakturerade timmar och Totalt fakturerat pris skiljer sig i rapporten Arbetstimsanalys.
Användare
Ett fel "Användaren kan inte hittas" uppstår när man försöker logga in på Severa.

Versionsnyheter vecka 36 och 37

Buggfixar
Kalendersynkronisering
Problem med synkronisering mellan Severa och Microsoft.
Fakturering
Ett fel uppstår vid försök att redigera en fakturarad på fakturautkast.
Problem med gruppering av fakturarader på EU-standardfakturor.
Rapportering
Ett fel "Aktiviteten har godkänts och kan inte redigeras" uppstår när man försöker godkänna frånvaro.
Resor
Ett fel uppstår när man anger en intern kommentar på en Reseräkning.

Versionsnyheter vecka 31 till 35

Nyheter och förbättringar
Kunder
Stavningen av Turkiet och Makedonien har ändrats för att undvika problem i integrationer mot ekonomisystem: Turkiet > Türkiye och Makedonien > Nordmakedonien.
Projektets valuta
Om tillägget för flera valutor är aktivt, kan projektets förväntade värde anges i en annan valuta än företagets valuta. Tidigare ändrades det förväntade försäljningsvärdet retroaktivt om det skedde förändringar i valutakurser i Inställningar.

Nu har funktionaliteten ändrats så att värdet i företagets valuta uppdateras, men det förväntade värdet i valutan förblir detsamma.
Buggfixar
Kalendersynkronisering
Kalendersynkroniseringen stoppas av fel "timezone OffsetString".
Fakturering
Problem med fakturagrupperingen när den nya fakturan skapas vid kreditering av en befintlig faktura.
Projekt
Standardpris för arbetstid visas dubbelt i Projektets finanser.
Rapportering
Internt serverfel uppstår när man försöker ta bort en specifik delad rapport.
Försäljning
Ett fel uppstår när man försöker skicka en offert till e-post från Severa.
Problem med sortering av offerter i vyn för Försäljningsprojekt.
Inställningar
Fakturanumrering inte synlig på avdelningar.
Okänt fel uppstår vid försök att redigera detaljer om avdelningar i Inställningar.
Problem med skalning av profilbilder.
Tid & Utlägg
Återstående timmar i fasen visas felaktigt för användare med begränsad behörighet till Projekt.
Användarens frånvaro försvinner när den flyttas från en dag till en annan.

Versionsnyheter vecka 17 och 18

Buggfixar
Kunder
Kan inte ladda kontakter för en specifik Kund.
Integrationer mot ekonomistystem
Enhetspris avrundas från fyra decimaler till två decimaler vid överföring av faktura till ProCountor.
Synkronisering av kreditfaktura till Visma.net ERP slutar med fel "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
Alla fakturor är inte synliga i Kanban-vyn.
Behörigheter
Alla behörighetsprofiler visas inte vid redigering av delade startsidor.
Rapportering
Alla Projekt kan inte hittas i rullgardinsmenyn vid massuppdatering av arbetstimmar.
Inställningar
Inaktivering av REST API-tillägget tar bort en hel sektion från Inställningar.
Tid & Utlägg
Frånvarons godkännandestatus kopieras också när man kopierar poster från en annan dag.

Versionsnyheter vecka 13-16

Nyheter och förbättringar
Nytt värde under Skapa Användar-KPI
Du har nu möjlighet att använda antingen Frånvaro i timmar eller Frånvaro i dagar som en del av din Användar-KPI-formel.
Import av projektavgifter
Med import av projektavgifter kan du snabbt lägga till stora mängder projektavgifter och kostnader till projekt genom att ladda upp en komma-separerad fil (CSV). Gå till Inställningar > Importera data > Import av projektavgifter att prova själv.
Spara poster i Tid & Utlägg
När du använder tangentbordet för att ange Arbetstider, Frånvaro, Projektavgifter eller Resekostnader, kan du nu antingen använda Enter eller kortkommandon för att spara din post.
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Eurosymbolen (€) förvandlas till ? i fritextfältet vid överföring av faktura till ProCountor.
Synkronisering av kreditfaktura till Visma.net ERP slutar med fel "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
Det är möjligt att ändra Kund för kreditnota.
Ett fel uppstår på specifika fakturarader när man försöker redigera dem.
Ett fel "The credit note should match the reimbursed invoice" uppstår vid försök att skapa en Kreditnota.
Behörigheter
Ett fel uppstår när man försöker lägga till en kommentar till en resekostnadsrad med begränsade behörigheter.
Rapportering
Ett fel uppstår vid försök att visa detaljerade värden i analysrapporter.
Ett fel uppstår vid försök att godkänna en frånvaro från 2019.
En timeout sker på rapporten Resursallokeringsanalys.
Inställningar
Problem med att skapa en återkommande allmän helgdag för ett skottår.
Ett internt fel uppstår när man försöker skapa ett nytt Användar-KPI i Inställningar.

Versionsnyheter vecka 11 och 12

Nyheter och förbättringar
Godkännande av frånvaro
Visa och godkänn frånvaro snabbt i en vy med en massuppdateringsfunktion. Gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Frånvaro för att aktivera funktionen. Samma behörigheter gäller för godkännande av arbetstimmar och frånvaro. Observera att för att visa frånvarodetaljer (namn, frånvarotyp och beskrivning), krävs behörighet för Användare.
Buggfixar
Fakturering
Inställningen för omvänd skattskyldighet ärvs inte från Kund om uppgifter i Projekt redigeras.
Rapportering
Rapportsök utförs omedelbart när man trycker på mellanslagstangenten.
Rapporten Resursallokeringsanalys grupperar inte alla medlemmar under en huvudnivå vid gruppering efter Projekt och Person.
Ett internt serverfel uppstår på rapporten Resursallokeringsanalys.
Ett internt serverfel uppstår vid sortering av rapporten Kunder efter Aktuell aktivitet.

Versionsnyheter vecka 9 och 10

Nyheter och förbättringar
Massuppdatera projektets fakturamall
Du kan uppdatera fakturamallen som används på projektet med hjälp av en massuppdateringsfunktion. Om det finns projektspecifika ändringar i mallen, har du nu möjlighet att skriva över dessa och börja använda fakturamallen med standardvärden.
Filter tillagda i KPI:et Antal aktiviteter
Status, Kategori och Aktivitetstyp kan nu läggas till som filter när du använder Antal aktiviteter i dina egna KPI:er. Gå till Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) för att skapa dina egna KPI:er.
Buggfixar
Dataimporter
Ett fel uppstår vid försök att ladda upp en CSV-fil när man använder Firefox.
Fakturering
Kan inte redigera fakturadatum på en kreditnota.
Kan inte aktivera/inaktivera omvänd skattskyldighet på en faktura.
Rapportering
Allokerade timmar i rapporten Resursallokeringsanalys stämmer inte överens med timmar som visas i Översikten över resursallokering.
Resursallokering
Rollallokeringar försvinner från projektets tidslinje när man flyttar fram och tillbaka på tidslinjen.
Borttagning av resursallokeringar när projektet stängs tar inte bort rollallokeringar.
Inställningar
Ett fel uppstår när man försöker att uppdatera en befintlig Frånvarotyp för att bibehålla flextid.

Versionsnyheter vecka 7 och 8

Nyheter och förbättringar
Nytt filter i Fakturavyn
Behöver du snabbt visa fakturor skickade till en viss kund? Nu har du möjlighet att använda Konto som ett filter i Fakturering > Fakturor.
Nya filter i Försäljningsöversikt
Två nya filter läggs till i Försäljningsöversikten. Du kan nu begränsa listan över försäljningsprojekt och projekt som visas i din försäljningsöversikt med kostnadsställe och kontoägare.
Buggfixar
Fakturering
Kan inte ändra datum för en kreditnota.
Rapportering
Allokerade timmar * sannolikhet beräknas inte korrekt i rapporten Resursallokeringsanalys.
Timeout sker i rapporten Arbetstimmar när man försöker exportera stora mängder data på en gång.
Försäljning
Ett fel uppstår vid försök att redigera offertrader när offerten kopieras från en annan.
Inställningar
Återkommande allmän helgdag dupliceras när man försöker inaktivera den från Inställningar.

Versionsnyheter vecka 5 och 6

Nyheter och förbättringar
Nya inställningar för avdelningshierarki
Förnyade inställningar för avdelningar finns nu under Inställningar > Organisation > Avdelningar. Observera att sidfotens fritextredigerare inte längre stöder HTML, tabeller, bilder, olika teckensnitt, textfärger eller justeringar. Innan man skapar nya fakturor bör administratörer granska befintliga avdelningar och verifiera att informationen i sidfoten är korrekt, speciellt om någon HTML-formatering har använts tidigare.
Förbättrad hantering av projektens tidslinjer
Om man ändrar startdatum för projekt och faser, flyttas projektet/fasen. Om man ändrar slutdatum, ändras projektets längd som tidigare.
Använd kortkommandon för att spara arbetstimmar
Du kan enkelt spara dina arbetstimmar med dessa kortkommandon (Spara: Ctrl+S samt Spara och lägg till ny: Crtl+Shift+S)
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
En timeout sker i installationsguiden när man försöker konfigurera integrationen mot Visma.net ERP.
Projekt
Faktureringsstatus visas felaktigt för ej fakturerbara resekostnader i projektets Finanser.
Rapportering
Ett internt serverfel uppstår på rapporten Resursallokeringsanalys.

Versionsnyheter vecka 3 och 4

Nyheter och förbättringar
Förbättrad Kopiera föregående dag funktion
Nu har du möjlighet att välja vilka typer av poster (arbetstimmar, resekostnader, avgifter, tidsregistreringar och frånvaron) som ska kopieras när du använder funktionen Kopiera föregående dag. Gå till Tid & Utlägg, klicka på ikonen Inställningar bredvid knappen Stäng dagen och redigera valen efter dina behov.
Förbättrad hantering av projektens tidslinjer
När man flyttar på projekt- eller fastidslinjen under Projekt och Projekt-gantt, justeras hela fasträdet därefter. Dessutom, när delfasens tidslinje uppdateras så att den börjar eller slutar före huvudfasen, justeras huvudfasens tidslinje därefter.
Projektets och huvudfasens tidslinje får inte vara kortare än delfasernas tidslinje.
Huvudfasen kan alltid starta och sluta innan någon av underfaserna.
Förbättrad uppgiftshantering
Aktivitetsrapport: Möjlighet att massuppdatera pågående-status samt status för projektuppgiften. Status för projektuppgiften har lagts till som ett filter.
Skapa KPI:er: Möjlighet att använda Antal aktiviteter som ett värde i formlerna för Användar- & Projekt-KPI:er.
Buggfixar
Rapportering
Rapporten Resursallokeringsöversikt i (%) visar inte korrekt tillgänglighet för frånvaro.
Sidbrytning påverkar beräkningen av totalsumman vid gruppering efter Projekt i rapporten Resursallokeringsanalys.

Versionsnyheter vecka 1 och 2

Nyheter och förbättringar
Anpassade fält för användare
Du har nu möjlighet att skapa anpassade fält för Användare. Gå till Inställningar > Användare > Anpassade fält för att skapa egna fält. Användarna kan se fältet och det angivna värdet under sin profil (Min profil), men när du skapar ett nytt fält har du möjlighet att definiera om användarna kan redigera värdet själva.
Buggfixar
Fakturering
Schemalagd fakturering skapar fakturor vid fel tidpunkt.
Maventa/AutoInvoice
Inställningen "Skicka fakturor via e-post" fungerar inte korrekt när man använder den nya Maventa/Autoinvoice integrationen.
Projekt
Internt serverfel uppstår när man försöker ta bort specifika projekt.
Offerter
Ett fel "The proposalFee field is required. Invalid value." uppstår när Enhetspris lämnas tomt.
Rapportering
Detaljerad vy saknas i Arbetstimsmatrisrapporten.
Inställningar
När en allmän helgdag markeras som "varje år" under ett kommande år, kan du inte ta bort den.
Resor
När en resekostnad av typen andra resekostnader skapas med två decimaler visas enhetsprisen med fyra decimaler istället för två.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.