Reseposter och andra avgifter kan läggas till i dagsvyn Tid & utlägg, medan du lägger till timmar för dagen. Att lägga till dem liknar att lägga till timmar, men du måste klicka på ikonen bredvid knappen Lägg arbetstid för att välja posttyp.

Det finns tre typer av reseposter; traktamenten, körsträcka och övriga utgifter. Du kan redigera de tillgängliga typerna i respektive kategori i Inställningar. Du kan också anpassa tillgängliga avgifter därifrån.

Om du behöver ändra posten efteråt håller du bara musmarkören över den och väljer vad du vill göra. Du kan också lägga till interna anteckningar för dvs. faktureringsändamål.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.