Alle facturen worden verzonden op basis van de e-invoicingstandaard Finvoice 3.0. Maventa/AutoInvoice converteert de facturen vervolgens naar de standaard die in het land van de ontvanger wordt gehanteerd.

Land van ontvanger is Finland

Veld in factuur uit Severa Veld in Finvoice 3.0 Opmerkingen
Naam relatie BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationName
Adres ontvanger BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerStreetName
Postcode ontvanger BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerPostCodeIdentifier
Plaats ontvanger BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
BuyerTownName
Land ontvanger BuyerPartyDetails >
BuyerPostalAddressDetails >
IdentificationCode
Btw-nummer ontvanger
(Btw-nummer)
BuyerPartyDetails >
BuyerOrganisationTaxCode
De integratie zet Btw-nummer om in Organisatienummer, en beide worden naar Finvoice overgebracht.
Btw-nummer ontvanger
(Organisatienummer)
BuyerPartyDetails >
BuyerPartyIdentifier
De integratie zet Organisatienummer om in Btw-nummer, en beide worden naar Finvoice overgebracht.
Factuurnummer InvoiceDetails >
InvoiceNumber
Factuurdatum InvoiceDetails >
InvoiceDate
EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiDate
Contactpersoon relatie BuyerContactPersonName
E-mailadres contactpersoon relatie BuyerEmailaddressIdentifier
Rekeningnummer van klant InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Onze referentie InvoiceDetails >
SellerReferenceIdentifier
Uw referentie InvoiceDetails >
BuyerReferenceIdentifier
Ordernummer InvoiceDetails >
OrderIdentifier
Btw-bedrag PaymentTermsDetails >
PaymentTermsFreeText
Achterstandsrente PaymentOverDueFineDetails > PaymentOverDueFinePercent
Contactpersoon facturatie SellerContactPersonName
Notities SellerFreeText
Vrije tekst van factuur boven factuurregels InvoiceFreeText In het veld InvoiceFreeText wordt de tekst uit alle vrije-tekstvelden gecombineerd.
Omschrijving factuurregel InvoiceRow >
ArticleName
Als de omschrijving uit meer dan 100 tekens bestaat, dan wordt de rest van de omschrijving in InvoiceRow > RowFreeText geplaatst.
Aantal op factuurregel InvoiceRow >
DeliveredQuantity
InvoiceRow >
OrderedQuantity
Eenheid van factuurregel InvoiceRow >
QuantityUnitCode
Prijs/stuk van factuurregel InvoiceRow >
UnitPriceAmount
Totaalprijs van factuurregel InvoiceRow >
RowVatExcludedAmount
Btw-bedrag van factuurregel InvoiceRow >
RowVatAmount
Btw-tarief van factuurregel InvoiceRow >
RowVatRatePercent
Projectnummer van factuurregel ProjectReferenceIdentifier
Totaal inclusief btw van factuurregels RowsTotalVatExcludedAmount
Totaal exclusief btw InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatExcludedAmount
InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatBaseAmount
Eenheid van factuurregel InvoiceDetails >
VatSpecificationDetails >
VatRateAmount
Totaal inclusief btw InvoiceDetails >
InvoiceTotalVatIncludedAmount
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiInstructedAmount
Vrije tekst van factuur onder factuurregels InvoiceFreeText In het veld InvoiceFreeText wordt de tekst uit alle vrije-tekstvelden gecombineerd.
Vervaldatum factuur InvoiceDetails >
PaymentTermsDetails >
InvoiceDueDate
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiDateOptionDate
Referentienummer EpiDetails >
EpiIdentificationDetails >
EpiReference
EpiDetails >
EpiPaymentInstructionDetails >
EpiRemittanceInfoIdentifier

Land van ontvanger is Zweden

Als zowel verzender als ontvanger klant van Visma zijn, dan worden facturen van de Svefaktura-standaard geconverteerd naar de VismaXML-standaard, en dan is dit veld niet meer geldig.

Veld in factuur uit Severa Veld in Svefaktura Opmerkingen
Naam relatie BuyerParty >
PartyName >
Name
Adres ontvanger BuyerParty >
Address >
StreetName
Postcode ontvanger BuyerParty >
Address >
PostalZone
Plaats ontvanger BuyerParty >
Address >
CityName
Land ontvanger BuyerParty >
Address >
IdentificationCode
Btw-nummer ontvanger BuyerParty >
PartyTaxScheme >
CompanyID
De integratie zet Btw-nummer om in Organisatienummer, en beide worden naar Svefaktura overgebracht.
Factuurnummer ID
Factuurdatum IssueDate
Contactpersoon relatie BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Rekeningnummer van klant InvoiceDetails >
SellersBuyerIdentifier
Onze referentie BuyerParty >
Party >
Contact >
Name
Uw referentie RequisitionistDocumentReference >
ID
Ordernummer InvoiceLine >
OrderLineReference >
OrderReference >
BuyersID
RequisitionistDocumentReference >
ID
Btw-bedrag PaymentTerms >
Note
Achterstandsrente PaymentTerms >
PenaltySurchargePercent
Contactpersoon facturatie SellerParty >
Party >
Contact >
Name
Notities Note
Vrije tekst van factuur boven factuurregels Note
Omschrijving factuurregel InvoiceLine >
Item >
Description
Aantal op factuurregel InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Eenheid van factuurregel InvoiceLine >
QuantityUnitCode
Prijs/stuk van factuurregel InvoiceLine >
Item >
BasePrice >
PriceAmount
Totaalprijs van factuurregel InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Btw-tarief van factuurregel InvoiceLine >
Item >
TaxCategory >
Percent
Totaal exclusief btw TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxableAmount
LegalTotal >
TaxExclusiveTotalAmount
Eenheid van factuurregel TaxTotal >
TotalTaxAmount
TaxTotal >
TaxSubTotal >
TaxAmount
Afronding LegalTotal >
RoundOffAmount
Totaal inclusief btw LegalTotal >
TaxInclusiveTotalAmount
Vrije tekst van factuur onder factuurregels Note
Vervaldatum factuur TaxPointDate
PaymentMeans >
DuePaymentDate
Referentienummer PaymentMeans >
PaymentInstructionID

Land van ontvanger is Noorwegen

Veld in factuur uit Severa Veld in EHF 3.0/PeppolBIS 3.0 Opmerkingen
Naam relatie AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity >
RegistrationName
Adres ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
StreetName
Postcode ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
PostalZone
Plaats ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
CityName
Land ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Delivery >
DeliveryLocation >
Address >
Country >
IdentificationCode
Btw-nummer ontvanger
(Btw-nummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
De integratie zet Btw-nummer om in Organisatienummer, en beide worden naar EHF/Peppol overgebracht.
Btw-nummer ontvanger
(Organisatienummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
De integratie zet Organisatienummer om in Btw-nummer, en beide worden naar EHF/Peppol overgebracht.
Factuurnummer ID
Factuurdatum IssueDate
TaxPointDate
Contactpersoon relatie AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Onze referentie AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Uw referentie AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Ordernummer OrderReference >
ID
Btw-bedrag PaymentTerms >
Note
Achterstandsrente PaymentTerms >
Note
Contactpersoon facturatie AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Notities Note
Vrije tekst van factuur boven factuurregels Note
Omschrijving factuurregel InvoiceLine >
Item >
Description
Aantal op factuurregel InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Prijs/stuk van factuurregel InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Totaalprijs van factuurregel InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Btw-tarief van factuurregel InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Totaal exclusief btw TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal > TaxExclusiveAmount
Eenheid van factuurregel TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Afronding LegalMonetaryTotal > PayableRoundingAmount
Totaal inclusief btw LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount
Vrije tekst van factuur onder factuurregels Note
Vervaldatum factuur PaymentMeans >
PaymentDueDate
Referentienummer PaymentMeans >
PaymentID

Land van ontvanger is Nederland

Veld in factuur uit Severa Veld in SimplerInvoicing UBL Opmerkingen
Naam relatie AccountingCustomerParty >
Party >
PartyName >
Name
Adres ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
StreetName
Postcode ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
PostalZone
Plaats ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
CityName
Land ontvanger AccountingCustomerParty >
Party >
PostalAddress >
Country >
IdentificationCode
Btw-nummer ontvanger
(Btw-nummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyTaxScheme >
CompanyID
De integratie zet Btw-nummer om in Organisatienummer, en beide worden naar SimplerInvoicing UBL overgebracht.
Btw-nummer ontvanger
(Organisatienummer)
AccountingCustomerParty >
Party >
PartyLegalEntity>
CompanyID
De integratie zet Organisatienummer om in Btw-nummer, en beide worden naar SimplerInvoicing UBL overgebracht.
Factuurnummer ID
PaymentID
Factuurdatum IssueDate
TaxPointDate
Contactpersoon relatie AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
Name
Onze referentie AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
ID
Uw referentie AccountingCustomerParty >
Party >
Contact >
ID
Ordernummer OrderReference >
ID
Btw-bedrag PaymentTerms >
Note
Achterstandsrente PaymentTerms >
Note
Contactpersoon facturatie AccountingSupplierParty >
Party >
Contact >
Name
Notities Note In het veld Note wordt de tekst uit alle vrije-tekstvelden gecombineerd.
Vrije tekst van factuur boven factuurregels Note In het veld Note wordt de tekst uit alle vrije-tekstvelden gecombineerd.
Omschrijving factuurregel InvoiceLine >
Item >
Description
Als de omschrijving uit meer dan 100 tekens bestaat, dan wordt de rest van de omschrijving in InvoiceLine > Note geplaatst.
Aantal op factuurregel InvoiceLine >
InvoicedQuantity
Prijs/stuk van factuurregel InvoiceLine >
Price >
PriceAmount
Totaalprijs van factuurregel InvoiceLine >
LineExtensionAmount
Btw-tarief van factuurregel InvoiceLine >
Item >
ClassifiedTaxCategory >
Percent
Totaal exclusief btw TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxableAmount
LegalMonetaryTotal >
TaxExclusiveAmount
Eenheid van factuurregel TaxTotal >
TaxAmount
TaxTotal >
TaxSubtotal >
TaxAmount
Totaal inclusief btw LegalMonetaryTotal > TaxInclusiveAmount
Vrije tekst van factuur onder factuurregels Note In het veld Note wordt de tekst uit alle vrije-tekstvelden gecombineerd.
Vervaldatum factuur PaymentMeans >
PaymentDueDate


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.