Reiskosten bijwerken

Als er wijzigingen in de reiskosten zijn, bijvoorbeeld het aantal kilometers of de dagvergoeding, dan moet u de nieuwe reiskostensoorten handmatig aan Severa toevoegen. Voer deze wijziging uit nadat alle reiskosten voor het afgelopen jaar zijn ingevoerd.

 1. Ga naar Instellingen > Werktype-, reiskosten- en productregisters > Reiskostensoorten.
 2. Schakel alle oude reiskostensoorten uit zodat gebruikers ze niet per ongeluk gebruiken.
 3. Klik op Reiskostensoort toevoegen en voeg alle benodigde reiskostensoorten toe.

Prijslijsten bijwerken

Voordat u de prijslijsten bijwerkt, moet u ervoor zorgen dat alle invoer (werkuren, vergoedingen of reiskosten) die tegen de huidige prijzen zou moeten worden gefactureerd aan de klanten is gefactureerd of zich al op een factuur bevindt die nog moet worden gefactureerd (conceptfacturen).

Als u gebruikmaakt van de add-on Geavanceerde prijsstelling, lees dan de gedetailleerde instructies in Hoe werk ik prijslijsten bij?.

U kunt prijslijsten in de instellingen bijwerken (organisatieniveau) en rechtstreeks in de projecten (projectspecifieke prijslijsten). Werk de huidige prijzen bij met de nieuwe. De nieuwe prijzen worden onmiddellijk van kracht na het opslaan van de wijzigingen.

U kunt ook een nieuwe prijslijst aanmaken met nieuwe prijzen. Denk er in dit geval aan om de prijsstelling in de desbetreffende projecten te wijzigen.

Flextijdberekening opnieuw instellen

Afhankelijk van de interne richtlijnen van uw bedrijf, moet de flextijdberekening aan het begin van jaar met nul beginnen. Dit kan worden gerealiseerd via de instellingen door de begindatum voor de berekening van de flextijd te bewerken.

Voordat u de huidige berekening opnieuw instelt, is het aan te bevelen om de flextijdtotalen met het rapport Gebruikers te exporteren.

Het is mogelijk de flextijd van een gebruiker handmatig aan te passen in Gebruikersbeheer. U kunt meer flextijd toevoegen door een positief aantal in te voeren of de flextijd verlagen door een negatief aantal in te voeren.

Flextijd opnieuw instellen

 1. Ga naar Instellingen > Uren en declaraties > Begindatum flextijdberekening.
 2. Voer een nieuwe datum in voor het begin van de berekening.
 3. U moet de flextijd voor alle medewerkers herberekenen nadat u de datum hebt gewijzigd.

Gewijzigde werktijden

Als bijvoorbeeld het aantal uren dat een medewerker per dag werkt, wordt gewijzigd, dan moet u een nieuwe arbeidsovereenkomst met het nieuwe aantal uren voor de medewerker aanmaken. Bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsovereenkomst kunt u de flextijd van de vorige overeenkomst behouden of de flextijd bij nul laten beginnen.

Hieronder staan de wijzigingen waarvoor een nieuwe arbeidsovereenkomst nodig is om te voorkomen dat gegevens met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Veld Omschrijving
Wijziging in kosten per uur Alle bestaande werkuurinvoer die deel uitmaakt van deze arbeidsovereenkomst, inclusief de goedgekeurde en gefactureerde, worden bijgewerkt met de nieuwe kosten per uur. Dit betekent dat de projectmarge hierdoor zal wijzigen.
Uren per dag Het verwachte aantal uren per dag zal voor de periode van deze arbeidsovereenkomst worden bijgewerkt. De bestaande flextijd en resourcetoewijzingen worden hierdoor beïnvloed.
Flextijdlimiet per dag De flextijdlimiet per dag zal voor de periode van deze arbeidsovereenkomst worden bijgewerkt. De bestaande flextijd van de werknemer wordt hierdoor beïnvloed.
Startdatum overeenkomst De startdatum van de overeenkomst zal voor deze arbeidsovereenkomst wordt bijgewerkt. De bestaande flextijd en resourcetoewijzingen worden hierdoor beïnvloed.

Arbeidsovereenkomst bewerken

 1. Ga naar Instellingen > Gebruikersbeheer.
 2. Selecteer de medewerker wiens overeenkomst u moet wijzigen.
 3. Ga naar Instellingen medewerker > Arbeidsovereenkomsten.
 4. Klik op Nieuwe arbeidsovereenkomst.
 5. Voer de gegevens voor de nieuwe overeenkomst in.
 6. Kies of de flextijd van de vorige arbeidsovereenkomst moet worden behouden. Hou er rekening mee dat als u het saldo op nul instelt, u dit niet ongedaan kunt maken nadat u de overeenkomst hebt opgeslagen.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Voor medewerkers met flextijd klikt u op Flextijd opnieuw berekenen na het opslaan van de nieuwe overeenkomst.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.