A

Anonymous

Resursointinäkymän allokaatioihin automaattinen tunnit/prosentti -konversio

28-12-2020 3:37 pm posted by Anonymous

Resursointinäkymässä esitetyt yksittäisen henkilön resurssiallokaatiot (aka palkit) näkyvät joko tunteina tai prosentteina sen mukaan, miten ne on alunperin syötetty. Koska syöttötapa (esim. vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta tunteina) voi erota siitä tavasta, miten allokaatioita on helpointa käsitellä viikottain resursointinäkymässä (meidän mielestä prosentteina), olisi kätevää, jos resursointinäkymässä olisi optio, jonka avulla kaikki aikadata palkeissa näytettäisiin 1. alkuperäisenä (eli tunteina tai prosentteina) tai 2. aina tunteina tai 3. aina prosentteina ja tällöin palkkien pituutta säädettäessä tapahtuisi aina sama asia, kun nyt tapahtuu kaksi eri asiaa palkin sisällön mukaan, jos toisessa palkissa on tunnit ja toisessa prosentit:

-tuntipalkissa syötetty työaika jakaantuu pidemmälle ajalle palkkia venytettäessä ja työmäärä säilyy vakiona -> työmäärä/päivä laskee

-prosenttipalkissa syötetty työaika lisääntyy palkkia venytettäessä, jolloin työmäärä kasvaa -> työmäärä/päivä säilyy vakiona

Login or Signup to post a comment