A

Anonymous

Resurssointinäkymä, projektin nimi näkyviin

28-05-2018 4:15 pm posted by Anonymous

Loistavaa että resurssointi-ominaisuus on viimein käytössä.

Resurssointinäkymässä on nyt resurssiallokaatioissa (siniset palkit) näkyvissä: Asiakas: Projekti: Vaihe.

Jos palkki on esim. vain viikon pituinen näkyy asiakkaan nimestä vain alku. Projektin saa näkyviin: Klikkaa resurssiallokaatiota -> Laajenna vaiheen tiedot. Tämä on aika hankalaa kokonaiskuvan saamiseksi.

Voisiko muuttaa niin että näkyy: Projekti: Vaihe (Asiakas). Jos palkki on lyhyt näytettäisiin vain lyhyt versio projektin nimestä. Ehkä myös niin että kun hiiri on sinisen palkin päällä näkyy koko teksti "Projekti: Vaihe (Asiakas)"

t. Oskar Lindfors


A

Anonymous

07-06-2018 9:54 am posted by Anonymous

Sama toive kuin Oskarilla. Meille olisi tärkeintä, että ensimmäisenä olisi projektinumero ja sen jälkeen projektin nimi. Asiakkaalla ei ole meille merkitystä resursointinäkymässä.

A

Anonymous

08-06-2018 12:53 pm posted by Anonymous

Hei vielä,

Projektinumero ja työn nimi pitäisi näkyä myös henkilön nimen alla vasemmalla. Jos resursointi on menneellä ajalla, niin palkkia ei näy ruudussa, joten on mahdotonta tietää, minkä projektin palkki on kyseessä.

Toisekseen, olisi ehdottoman tärkeää, että jos henkilö merkitsee loma-aktiviteetin (tai poissaolon ylipäätään) niin resurssipalkit pilkkoutuisivat automaattisesti. Nyt joutuu pilkkomaan jokaisen palkin erikseen ja sivumennen sanoen kun palkki pilkkoutuu kahtia, niin oikeanpuoleinen palkki siirtyy pois samalta riviltä jonnekin ylemmäs. Ei hyvä. Kyllä palkin pitää pysyä edelleen samalla rivillä.

T

Teemu Heimala

12-06-2018 8:18 am posted by Teemu Heimala

Moi Terhi,

Resurssiallokaatioita voi olla paljon tutkittavalle aikajaksolle, joten näkymä ei olisi kovin selkeästi tulkittava, jos resursoinnit ryhmiteltäisiin ns. riveittäin projektin tai vaiheen mukaan. Sen sijaan käytetään ns. mahdollisimman vähän vievän tilan mallia, jossa allokaatiot ryhmitellään mahdollisimman tiukasti, että pystyy näkemään mitä varauksia menee päällekäin minäkin aikana.

Hyvä kommentti pilkkomisesta. Tätä tutkittiin kehitysvaiheessa, mutta yhdistäminen yo. sääntöön osoittautui vaikeaksi. Tarkastellaan miten voisi selkeyttää. Poissaolojen osalta tutkitaan palautteen perusteella vaihtoehtoja jatkokehitykseen, automaattinen pilkkominen ei välttämättä saa aikaan haluttua tulosta.

A

Anonymous

20-06-2018 1:09 pm posted by Anonymous

Hei Teemu,

En ihan ymmärrä vastaustasi. Minulla resurssivaraukset näkyvät oheisen screenshotin tavoin yksittäisellä suunnittelijalla. Voin vain arvella, että tuossa kahden sinisen palkin välissä on kaksi jotain vanhaa projektia, joiden resursointipalkki on jossain menneisyydessä. Kyllä tuossa suunnittelijan nimen alla pitäisi EHDOTTOMASTI näkyä vähintään projektinumero, mieluiten projektin nimi. Vai miten ihmeessä tätä on ajateltu katsottavan?

T

Teemu Heimala

20-06-2018 1:27 pm posted by Teemu Heimala

Moi Terhi,

Lähinnä tarkoitin vaan sitä, että koska allokaatiot pyritään tuossa Resursointi henkilöttäin -näkymässä niputtamaan pieneen tilaan, yhdellä "rivillä" voi olla vierekkäin useita eri projekteja tai vaiheita, kuten esim. alla:

Näin itse projekti / vaihe on näytettävä kunkin resurssiallokaation yhteydessä.

Mutta, olemme paraikaa tutkimassa, miten tuon projektin nimen näyttämistä voisi tuoda tooltippiin (kun vie hiiren päälle), ja voisiko itse allokaatiossa näyttää myös projektinumeron, jos sitä asetuksissa käytetään. Tämä toivottavasti auttaa lukemaan näkymää paremmin, jos ja kun toteutuksessa ei tule mitään yllättäviä esteitä vastaan.

T

Teemu Heimala

11-02-2019 4:02 pm posted by Teemu Heimala

Tänne tilannepäivityksenä: toteutettiin viime vuoden puolella jo, niin että

  1. projektinumero näkyy resursointipalkissa
  2. viemällä hiiren allokaation päälle (hover), näkyy tarkemmat tiedot allokaatioon liittyen - esim. asiakas ja projekti (sekä projektinumero, jos valittu)
A

Anonymous

13-03-2019 4:01 pm posted by Anonymous

Kiitos muutoksesta, mutta asiakastieto edelleen ensimmäisenä, mikä ei ole hyvä asia. Ketjun aloittajakin on toivonut samaa, eli projektinumero ensimmäiseksi. Asiakas on toissijainen tieto, kun puhutaan resursoinnista.

Login or Signup to post a comment