Start a new topic
A

Anonymous

Severan liukumalaskennan jatkokehitys-ehdotuksia

18-05-2017 9:32 am posted by Anonymous

Liukuman asettaminen käyttäjäkohtaisesti:
Tällä hetkellä Severasta voi asettaa vain kertaalleen liukuman enimmäismäärän, joka sitten koskee kaikkia Severan käyttäjiä.

Ainakin meillä olisi nyt tarve saada asetettua liukumarajat jokaiselle käyttäjälle erikseen.

- Jos Severassa on useita eri yrityksiä, saattaa yrityksillä olla eri liukumatuntien maksimirajat.

- Myös yrityksen sisällä saattaa olla eri liukumasäännöt esim. eri henkilöstöryhmille.
- Mikäli henkilölle ei ole erikseen käyttäjätiedoissa asetettu liukuman enimmäismäärää, tulisi raja-arvot sitten asetuksista.

Negatiivisen liukuma-rajan asettaminen erikseen:
Positiivista saldoa voi yleensä kerätä enemmän kuin miinus-saldoa. Olisi hyvä jos olisi mahdollista asettaa positiiviselle ja negatiiviselle liukumalle eri enimmäismäärät.
Nyt arvon voi asettaa vain kertaalleen ja sama arvo pätee niin negatiiviseen kuin positiiviseen liukumaan. Myös tässä toivoisi olevan mahdollisuus asettaa tuo arvo joko käyttäjäkohtaisesti, tai sitten se tulisi asetuksista jos arvoa ei ole erikseen käyttäjätietoihin syötetty.

Sähköposti-ilmoitus / varoitus jos liukumarajat ovat ylittymässä
Esimiehet eivät välttämättä seuraa aktiivisesti liukumia suoraan Severan käyttöliittymästä. Osa tuntikirjaajista unohtaa merkitä tunnit ja laittaa ne vasta kuukauden lopussa jolloin liukuman määrä tulee sitten usein yllätyksenä.
Olisi hyvä ja hyödyllinen  toiminto jos tähän rakennettaisiin automaattiset sähköpostimuistutukset, esim.:
- Muistutus 10h ennen kuin negatiivisen liukuman maksimiarvo ylittyy .
- Muistutus 10h ennen kuin positiivisen liukuman maksimiarvo ylittyy .

Näin esimiehillä olisi parempi tuntuma työajanseurannan kannalta ja lisäksi tämä opettaisi tuntikirjaajia laittamaan tunnit ajallaan Severaan.


T

Teemu Heimala

23-05-2017 9:38 pm posted by Teemu Heimala

Hyviä kommentteja, Anu. Tutkitaan näitä loppuvuodesta, kun aikaa ja käsipareja vapautuu enemmän.

Siihen asti kaikkien jatkokommentit ja -jalostukset asian tiimoilta on erittäin tervetulleita.

A

Anonymous

10-08-2021 8:19 am posted by Anonymous

Onkohan tämä kehitysidea etenemässä? Tämä olisi hyödyllinen myös yrityksessämme!

 

 

T

Taneli Lilja

10-08-2021 8:29 am posted by Taneli Lilja

Hei Anne!

 

Anun alkuperäisen idean osalta Severaan on myöhemmin toteutettu käyttäkäkohtainen päivittäinen liukumakatto (Käyttäjien hallinta > Valitse käyttäjä > Työsopimukset > Käytä liukumasaldon päivärajaa) sekä tuo negatiivinen liukumaraja (Asetukset > Tunnit & Kulut > Liukumasaldon rajat).

 

Sähköpostimuistutuksiin ei tällä hetkellä ole aktiivisessa kehityksessä kuvattua toiminnallisuutta. Tutkimme kuitenkin jatkuvasti miten ja mitä kautta ylipäätään voisimme tehokkaammin mahdollistaa tämän kaltaiset muistutukset käyttäjille. Otamme mielellämme tähän liittyen ajatuksia vastaan.

 

Näiden lisäksi liukumalaskentaan on viime viikolla julkaistu mahdollisuus käyttäjäkohtaisesti jättää liukuma laskematta (Käyttäjien hallinta > Valitse käyttäjä > Työsppimukset > Ei liukumasaldoa).

Login or Signup to post a comment