Start a new topic
A

Anonymous

Resurssoinnin ja projektitehtävien linkittäminen

12-11-2021 6:55 pm posted by Anonymous (Updated 11-05-2021 by Anonymous)

Olen täysin samaa mieltä, että aktiviteettien ja resursoinnin yhteyden puuttuminen on erittäin suuri puute. On osittain turhaa jos aktiviteetille merkitsee projektin ja vaiheen, mutta tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä resursoinnin kannalta.

Asia ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, kun töiden vaiheiden allokointi tehdään erikseen aktiviteettien/tehtävien lisäämisestä kalenteriin. Itse ehdottaisin, että aktiviteetin osoittaminen henkilölle, jolle on jo resursoitu kyseiseltä vaiheelta tunteja ei lisäisi kuormitusta (tämä on jo vaiheen allokoinnissa otettu huomioon) mutta niissä tapauksissa joissa henkilölle ei ole allokoitu tunteja vaiheelta, tehtävä lisäisi työkuormaa ja tämän pitäisi näkyä myös resursoinnissa. Jos tehtävälle ei ole valittu  projektia ja vaihetta, lisäisi se aina kuormitusta. Näin myös pienemmät ja lyhytkestoiset tehtävät saataisiin realistisesti mukaan henkilöiden työkuormaan.

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 6:55 pm posted by Anonymous

Olisi kätevää, jos projektien kollaboraatio-osan kanbaniin tehdyt ajastetut, työmääräarvioidut projektitehtävät söisivät resurssia. Nyt tehtävillä ei ole mitään yhteyttä resursseihin ja tapahtuu helposti nk. ylibuukkausta. Tehtävät tietysti todellisuudessa syövät resursseja ja luonnollisesti tehtävillä & resursseilla pitäisi olla vahva yhteys.

Sama koskee kalenteria ja resursseja. Jos kalenterista varataan henkilöltä vaikkapa 1 päivä, toki sen pitäisi syödä resursseja päivän verran. Nyt vaikutus on 0.

Login or Signup to post a comment