A

Anonymous

Raporttien tarkastelujakso ja aikasarja vapaavalintaiseksi

16-04-2019 9:39 am posted by Anonymous

Raportointia tulisi voida tehdä niin, että aikajaksot voi valita vapaasti, kuten vanhassa käyttöliittymässä. Esim. kuluvan ja aiempien vuosien 1. kvartaalia pitää voida verrata toisiinsa, jotta voidaan huomata trendejä.

Login or Signup to post a comment