M

Maria Paavola

Yhteystiedon siirtäminen asiakkaalta toiselle

25-05-2022 11:41 am posted by Maria Paavola

Asiakkaiden yhteyshenkilöt siirtyvät hyvin usein yrityksestä toiseen, joten olisi hyvä pystyä siirtämään yhteystieto myös Severassa asiakkaalta toiselle. Näin saataisiin yhteystiedon arvokas historia säilymään ilman manuaalista kopiointia. Myös tuplatietojen riski pienenee kun sama henkilö ei ole monen asiakkaan takana aktivoitavissa. 

Login or Signup to post a comment