B

Barbro Wikstedt

Kirjaussääntöjen luominen

21-02-2022 10:32 am posted by Barbro Wikstedt

Olemme huomanneet Severassa hankaluutta liittyen olemattomiin kirjaussääntöihin. Kun organisaatiossa on pitkälti yli 100 Severa-käyttäjää ja monet asiat muistin varassa, ei voida luottaa siitä, että kaikki muistavat aina merkitä kaiken tarpeellisen. Kun ohjelma sallii vapaan toiminnan, joudutaan seuraamaan kirjauksia raporttien avulla. 


Ymmärrämme että eri organisaatioilla on eri tarpeita mutta tätä varten pitää olla mahdollista säätää asioita asetuksin ja luoda organisaation mukaisia kirjaussääntöjä joista käyttäjät eivät voi poiketa. Näin voisimme luottaa että Severasta tuleva data vastaa liiketoimintalogiikkaamme kun väärät kombinaatiot on ohjelmallisesti estetty. Alla muutama käytännön esimerkki mihin tarvittaisiin asetuksia.


Maksuerät

  • Organisaatiossamme tuote pitää valita tuotelistalta. Vapaata tekstiä, jonka ohjelma mahdollistaa, ei meillä sallita.
  • Käytössämme on Vaihe-kenttä. Kentässä pitää löytyä vaihe kun tehdään vedos. Siihen saakka kenttä voi olla tyhjä koska tyhjä kenttä on parempi kuin epävarma valinta jonka sitten ehkä unohtaa tarkistaa kun tehdään vedos
  • Henkilökentässä on yleensä nimi. Nimen saa meillä poistaa vain Tuote ja Alihankinta -luokitelluille maksuerille. Mikään ei kuitenkaan estä että nimi jää pois myös Oma työ -kirjauksista. Tässäkin tarvitaan asetus jolla luotaisiin kirjaussääntö 


Alla muutamia yleisiä kirjaussääntöjä, joita voisitte edellisten lisäksi ottaa käyttöön

  • Henkilön takana: henkilö voi kirjata vain tiettyjä tuotteita, henkilö voi kirjata vain tietyille vaiheille jne.
  • Tuotteen takana: tuotteen voi kirjata vain tietty tehtävänimike, tuotteen voi kirjata vain tietyille vaiheille jne.
  • Vaiheen takana: vaiheelle voi kirjata vain tiettyjä tuotteita, vaiheelle voi kirjata vain tietyt tehtävänimikkeet jne.

Login or Signup to post a comment