A

Anonymous

Pakollinen selvitys (description) tuntikirjauksiin valituille projekteille

19-08-2021 8:58 am posted by Anonymous

Useat rahoittajat maksavat projektien menoja toteutuneiden kulujen mukaan. Tässä yhteydessä he myös vaativat, että projektille kohdennettujen työaikakirjausten kohdalla pitää olla selvitys tehdystä työstä (description). Voisiko projektin yleistietoihin (project settings) listä sellaisen täpän tms. jonka ohjelmajohtaja voisi valita halutessaan tehdessään projektin aloitusmäärityksiä ja joka jatkossa näyttäisi esim. punaista silloin, kun projektille raportoidaan työaikaa, mutta selitys puuttuu.

Login or Signup to post a comment