A

Anonymous

Kirjattujen tuntien summa

15-09-2020 9:46 am posted by Anonymous

Olisi oikein hyödyllistä, jos projektille kirjatuista tunneista näkyisi valinnan summa. Tällä hetkellä tuntirivien valinnalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaihtaa valinnan kirjauksia, päivämäärää tai vaihetta. Jos haluaisi tietää valinnan summan, se pitää itse käsin laskea, mikä ei ole kovin kätevää. Valinnan summa voisi näkyä vaikka rivin alapuolella tai vaihtoehtoisesti ne voisi viedä exceliin, missä laskennan voisi tehdä. 

Login or Signup to post a comment