A

Anonymous

Myynticasejen etenemisen ja toteuman automaattinen tilastointi

08-03-2019 9:52 am posted by Anonymous

Olisi hienoa jos Severa laskisi automaattisesti tilastoa myynticasejen (Sales) etenemisestä. Sekä %-osuus kuinka monta casea siirtyy vaiheesta seuraavaan, %-osuus kuinka monta syötettyä casea päätyy WON-tilaan, päivät kuinka kauan caset viipyvät eri vaiheissa. Nämä tilastot kokonaisuutena ja mahdollisuus eritellä henkilöiden mukaan ja annetuilta aikaväleiltä.

Login or Signup to post a comment