A

Anonymous

Muutokset eivät saisi vaikuttaa historiadataan

26-01-2018 9:41 am posted by Anonymous

Hei!

Uusi vuosi ja uudet kujeet eli saattaa tarkoittaa muutoksia esim. yksikkörakenteeseen, jonka myötä henkilöitä tai töitä pitää siirtää yksiköltä toiselle. Muutokset tulisivat voimaan tammikuussa -18 ja muutokset tehdään tammikuussa -18 Severaan. Mutta miksi muutos vaikuttaa historiadataankin, joka ei saisi muuttua? Esimerkiksi henkilöt ovat kirjanneet joulukuussa  tuntinsa töille, jotka ovat yksiköllä x. Tammikuussa kyseinen yksikkö suljetaan ja kaikki sillä olleet henkilöt ja työt siirtyvät toiselle yksikölle. Tammikuussa, sen jälkeen kun muutokset on tehty Severaan, kun ajaa joulukuun tuntiraportin, niin vanhan yksikön x alla tunnit ovat 0. Sama pätee toteutuneeseen laskutukseen. Kaikki historiadata v. 2017 käytössä olleella yksiköllä x on 0, kun ajaa muutosten jälkeen tammikuussa toteutuneet laskutukset joulukuulta. Miksi muutokset vaikuttavat myös historiadataan?

Login or Signup to post a comment