A

Anonymous

Työn ja vaiheiden aikataulumuutokset

28-12-2018 9:33 am posted by Anonymous

Uutta vaihetta luotaessa aikataulu on sama kuin työn kokonaisaikataulu, joka näkyy projektisuunnitelmassa vaihelistauksen yläpuolella. Mikäli työn aikataulua muutetaan, vaiheiden aikataulut eivät kuitenkaan muutu. Toivoisin, että Severa tässä kohtaa kysyisi, että haluatko säilyttää vaiheiden aikataulut ennallaan vai muuttaa työn aikataulun mukaiseksi. Molemmat vaihtoehdot ovat tarpeellisia.

Login or Signup to post a comment