A

Anonymous

Raportoinnin aikajakso / nimikeanalyysi

25-10-2017 10:32 am posted by Anonymous

Nimikeanalyysiä ottaessani tule eteen ongelma aikajakson kanssa.

Severassa aikajaksolla tarkoietaan aikaa, jolloin nimike tai kulu on lisätty projektille.

Tämä ei toimi lainkaan esim. toistuvaislaskutuksen kanssa.

Esimerkiksi jos olen lisännyt toistuvaislaskutukseen viime vuoden puolella nimikkeen, jota on sitten laskutettu viime vuonna ja tänä vuonna. Tämän lisäksi ohjelma näyttää jo ensi vuonna laskutettavan erän.

Kun otan nimikeanalyysin esim aikajaksolta "viime vuosi", näyttää raportti kaikki nämä kolme tapahtumaa, koska ohjelma haistelee niiden lisäyspäivän (joka on siis alkuperäisen toistuvaislaskutusrivin lisäyspäivä).

Nimikeanalyysillä saisi erinomaisia tuotteiden katelaskelmia - ilman tätä ongelmaa.

Kehitysehdotukseni on, että katelaskelman pystyisi nimikkeistä tekemään nimenomaan tapahtuman oikealla päivällä (laskutuspäivä, kulun lisäyspäivä jne).

1 Comment

A

Anonymous

03-11-2017 12:01 pm posted by Anonymous

Aiheuttaa myös sen, että jos asiakkaalta on laskutettu matkakulut "yhtenä könttänä", ilman erittelyä, ei jälkikäteen päästä käsiksi siihen, mistä kuluista tarkalleen ko laskurivi muodostuu.

Login or Signup to post a comment