Start a new topic
A

Anonymous

Mallin (Templaten) määritys raportin Excel-siirtoon

04-11-2015 9:27 am posted by Anonymous (Updated 07-12-2015 by Anonymous)

Sellainen tuli itsellä mieleen workaroundiksi, että onnistuisiko, jos tekisi ensin Excel-pohjan, jossa olisi kaikki tarpeellinen ja ainoastaan hakisi Severasta tiedot erilliseen Excel-tiedostoon, jota luettaisiin Excel-pohjan kautta? Ei ehkä ihan täydellinen ratkaisu ongelmaasi, mutta pykälää kätevämpi kuin nykyinen malli?

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 7:04 pm posted by Anonymous

Raportin avaus Excelissä olisi olisi tehokkaampaa ja mahdollistaisi välittömän omien tarpeiden mukaisen aineiston analysoinnin, jos raportille voisi halutessa määrittää oman Excel-mallin (templaten).

Omassa raporttikohtaisessa Excel-mallissa voisi olla valmiiksi määritettynä tulostusasetuksia, pivot-taulukoita ja muita jatkokäsittelyä nopeuttavia asetuksia. Tämä sujuvoittaisi työtä ilman, että Excelissä avattua raportin aineistoa pitää jokaisen avauksen jälkeen ensin säätää haluttuun muotoon.

Login or Signup to post a comment