A

Anonymous

Projektikohtaisten tuntipoikkeamien määritys suoraan Hinnastosta

03-12-2020 8:12 am posted by Anonymous

Hei,

Ainakin arkkitehtitoimialan yleinen käytäntö on, että projekti tarjotaan kiinteällä, maksueriin pohjautuvalla sopimuksella. Tällöin projektin perushinnoittelu menee tuntien osalta ei-laskutettavana. MUTTA:

Yhtä säännönmukainen käytäntö on, että sopimuksiin on sisällytetty erikseen, lisätöinä laskutettavat työt. Näitä tulee poikkeuksetta kaikille projekteille.

 

Severassa on nyt mahdollistettu hienosti teknisesti esim. Vaihe-kohtaiset poikkeukset. Näiden hallinnointi on kuitenkin työlästä, koska jokaiselle ko.sopimustyypin projektille joutuu nyt luomaan Vaihe-kohtaisen poikkeushinnaston käsin. Eli kun suunnittelutiimissä on ihmisiä ajoittain kymmeniä, jopa sata (isojen projektien eri vaiheilla), tulee poikkeuksia hallinnoida per projekti per henkilö - melkoinen määrä käsin syötettäviä rivejä.

 

Ehdotus:

Tuodaan projektin Työtuntien hinnoitteluun / Vaihe-kohtaisiin poikkeuksiin mahdollisuus valita Hinnastoon pohjautuva määritys. Usein lisätyöt sopivitaan yrityksen vakiohinnastoon pohjautuen, ja hallinnointi (ja riskien hallinta) helpottuisi merkittävästi.

Login or Signup to post a comment