A

Anonymous

Tarjouksen tekstikenttien kopiointi laskulle

01-04-2020 12:23 pm posted by Anonymous

Kun Severassa luodaan tarjous, tarjouksen tekstikenttiin on mahdollista sisällyttää esimerkiksi projekti- tai asiakaskohtaisia myynti- ja toimitusehtoja. Kun tarjous on hyväksytty ja siitä luodaan myyntilasku, nämä tekstikentät eivät kopioidu laskulle automaattisesti. 

 

Koska tarjousvaiheessa ehtoja on helppo muutta tai sopia asiakaskohtaisesti, ei erillistien laskupohjien käyttö ole tässä järkevää. Mahdollinen laskupohja korvaa tarjouksen tekstikentät, lisäten riskiä tietojen muuttumiselle tarjouksen ja laskun välillä. Olisi siis suotavaa, että hyväksytty tarjous sen liitteenä olevat ehdot olisi mahdollista kopioida sellaisinaan suoraan laskulle. 

 

Muutenkin Severan nykyistä tapaa luoda lasku olisi mahdollista yksinkertaistaa ja selkeyttää huomattavasti, tai ainakin mahdollistaa laskun luominen suoraan tarjouksen pohjalta. Tarve luoda erillinen laskusuunnitelma ja rakentaa lasku käsipelin samoilla tiedoilla on ylimääräinen ja täysin tarpeeton vaihe tällaisissa tapauksissa. 

Login or Signup to post a comment