A

Anonymous

Vaihekohtainen laskutus

06-07-2018 10:28 am posted by Anonymous

Käytämme järjestelmäänne laskutukseen ja projektien tuntikirjanpitoon ja -seurantaan.

Nyt on kuitenkin haasteena järjestelmän mahdollinen rajoittuneisuus viitteiden / projektin laskutustietojen määrittämisessä.

Projekteissamme on tyypillistä, että on yksi asiakas, jolle tehdään monta alaprojektia.

Tällöin on luontevaa tehdä “pääkansion” alle alikansioita. (muutoin projektien määrä “pääkansiotasolla” kasvaa liian suureksi)

Näillä alikansioilla/projekteilla tulee olla omat viitteet ja laskutustunnisteet.

Nyt Severa ei tähän taivu? Vaan laskutusvaiheessa joudutaan manuaalisesti syöttämään alaprojektien viitetietoja..

Tämä syö sinällään hyvän ohjelman tuomaa tehokkuutta ja mahdollistaa inhimillisten virheiden synnyn joka laskutuksessa.

Kansio- / projektihierarkiaesimerkki:

0001 Projekti 1

  0001-01 Alaprojekti 01 (Näille tarvitaan omat kiinteät laskutusviitteet / tunnisteet, joita ei tarvitse joka kuukausi muutella)

  0001-02 Alaprojekti 02

  …

  0001-56 Alaprojekti 056

0002 Projekti 2

  0002-01 Alaprojekti 01

  0002-02 Alaprojekti 02

  …

  0002-99 Alaprojekti 099

Login or Signup to post a comment