Start a new topic
A

Anonymous

Lomapäivien siirto Netvisoriin ilman pyhäpäiviä

07-10-2016 2:29 pm posted by Anonymous

Severan liukumalaskenta osaa ottaa huomioon viikonloput ja pyhät automattisesti kun lomat on merkitty kokonaisina viikkoina.

Siirrettäessä lomäpäivämerkinnät Netvisoriin siirtyy kuitenkin kaikki päivät. Tämä sotkee Netvisorin lomapäivälaskennan. Ehdotan että Severan puolelta siirtyisi vain varsinaiset lomapäivät.

1 Comment

A

Anonymous

11-05-2017 11:03 am posted by Anonymous

Lisä-ajatuksia Oskarin ideaan. Saa kommentoida!

Taustaa:

Käytämme Severan aineistoa palkanlaskennassa (integraatio Severa -> Netvisor). Netvisor olettaa että lähdemateriaali on täydellistä, Severa puolestaan olettaa että kohdejärjestelmässä on olemassa täydellinen logiikka. Näin ei ole, ja tämä aiheuttaa useita tunteja manuaalista työtä kun aineiston joutuu muokkaamaan Severassa. Myös koko organsiaation tulee osata mm. vuosilomalaskenta ja merkitä vaikkapa koko heinäkuun kesäloma 4x ma-la merkinnällä että vuosilomalaskenta menee oikein.
Tämän lisäksi nykyisen Severan suljettua aktiviteettia ei saa kukaan muu kuin omistaja auki joten tämä vaatii käytännössä kymmeniä sähköposteja joissa pyydetään korjaamaan poissaolomerkintä.

Kehitysajatuksia:
Uudessa Severassa voisi olla toiminnallisuuksia /asetuksia joilla voisi määritellä esim.
- Asetukset: vuosilomalaskenta niin, että vaikkapa tuon kuukauden mittaisen loman voisi laittaa 1-31.7 väliselle ajalle ja Severa itse muokkaa siitä 4 erillistä merkintää, tai jotain muuta logiikkaa liittyen vuosilomiin.
- Asetukset:  jos henkilö merkitsee palkatonta vapaata esim. pe-ke, eivät lauantai ja sunnuntai olisi palkattomia, vaan samankaltaisia kuin esim. arkipyhät. Pääkäyttäjä voisi siis asetuksista laittaa että la ja su eivät ole oletuksena työpäiviä.
- Toiminnallisuus: jonkinlainen hyväksyntäprosessi poissaoloille, kuten tunneillekin on.
- Toiminnallisuus: pääkäyttäjä tai esimiesroolissa oleva voi avata aktiviteetin uudelleen
- Toiminnallisuus: aktiviteetit, nimenomaan poissaolot voi sulkea massana

Login or Signup to post a comment