A

Anonymous

Raportoinnin aikaehdotukset

04-11-2020 9:20 am posted by Anonymous

Raportoinnin valmiista aikaehdotuksista puuttuu vuosikolmannes. Työaikalain mukaan kokonaistyöaikaa seurataan vuosikolmanneksittain, joten tuo olisi erittäin tärkeä arvo saada mukaan.  Nyt jokainen esimies joutuu itse valitsemaan oikean päivämäärävälin tai vaihtoehtoisesti jokaiselle vuosikolmannekselle joudutaan tekemään oma raporttipohja. Miten nopeasti onnistuisi saada myös nuo vuosikolmannekset mukaan rajaamaan aikaa? 

Login or Signup to post a comment