A

Anonymous

Raportointiin asiakkaan tiedon lisäksi yhteyshenkilö ryhmä-valintaan

24-09-2021 9:34 am posted by Anonymous

Raportoinnissa olisi hyödyllistä saada Arvoihin ryhmäksi myös Asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö. Meillä on muutamalla asiakkaalla kymmeniä yhteyshenkilöitä, jotka tekevät tilauksia vuosittain omiin kohteisiinsa. Nyt pelkällä Asiakas -valinnalla meillä tulee satoja projekteja ilman yhteyshenkilön tietoa. Jos Arvoihin saisi lisäksi asiakkaan lisäksi Ensijaisen yhteyshenkilön, niin saisimme helposti listauksen jokaisen yhteyshenkilön kohteista ja voisimme tarjota niihin uusia vuosittain tehtäviä palveluita. 

 

Valikon sijainti löytyy ainakin: Projektit- Analyysi projekteista-Ryhmittely.

Login or Signup to post a comment