A

Anonymous

Resurssointinäkymän tietojen rajaus

19-07-2019 2:11 pm posted by Anonymous

Hei,

 

Monikansallisessa yrityksessämme on useampia erillisiä yksiköitä kotimaassa sekä ulkomailla. Käytämme resursseja joissakin projekteissa ristiin eri yksiköiden välillä.

 

Käyttäjäoikeuksien määritteleminen on onnistunut muuten melko hyvin, niin että kaikilla käyttäjäprofiileilla ei ole oikeutta nähdä toisen yrityksen projektien tietoja. Suurin ongelma on, että projektipäällikkö jonka oikeudet on rajattu muuten vain omiin alaisiin ja oman yksikö tietoihin, niin Resurssointinäkymässä hän näkee koko yrityksen projektit. Kun hän avaa Resurssointinäkymässä henkilölle alloikoidut tuntitiedot, niin hän pääsee näkemään Asiakkaan, projektin nimen sekä kyseiselle projektin vaiheelle budjetoidut tunnit. Nämä tiedot ovat yksikön omia tietoja, eikä niitä pitäisi näyttää toisen yksikön henkilöille muuta kuin erillisellä käyttäjävalinnalla, joka sekin voi olla tarpeen koskien yrityksen ylintä johtoa. Kun tarkastellaan toisen yksikön henkilön resurssointia, mielestäni riittää, että näkee paljonko henkilöllä on tuntivarauksia/% varattuna työajasta kyseisenä aikana, ja jos varaukset ovat muiden yksiköiden töille, niin töiden/projektien tietoja ei näytetä (paitsi erillisellä käyttäjäprofiililla / on-off toiminnalla). 

 

Jos rajaan käyttäjäoikeudet vähänkin pienemmäksi nykyisessä Severassa, niin henkilö ei voi toimia enää projektipäällikkönä. 

 

Tähän kaivataan rajausmahdollisuutta mahdollisimman pian, sillä tämä hankaloittaa oleellisesti yrityshierarkian käyttöönottoa.

 

Ystävällisin terveisin, Marjo

Login or Signup to post a comment