Start a new topic
A

Anonymous

Tuntien hyväksyminen tuntikirjausnäkymästä mahdolliseksi

12-11-2021 6:56 pm posted by Anonymous

Severan esimiesroolissa olevat henkilöt käyvät hyväksymässä alaistensa tunnit yksitellen tuntikirjausnäkymän kautta. Esimies saa kokonaiskäsityksen henkilön liukumatilanteesta, poissaoloista, laskutettavasta ja sisäisestä työstä. Esimiesroolissa olevat toivovat että tunnit voisi hyväksyä suoraan tuntikirjausnäkymän kautta.

Login or Signup to post a comment