A

Anonymous

Kustannuspaikan automaattinen muutos myös tuoteriveille kun työn kustannuspaikka muuttuu

02-12-2018 6:08 pm posted by Anonymous

Meillä vaihdetaan tai muutetaan töiden kustannuspaikkoja melko tiuhaan. Toistuvaislaskutettavia töitä on paljon ja niillä tuoterivejä 1-15 per työ. Työn kustannuspaikan muutos massana onnistuu mutta tuoterivien kustannuspaikat sen sijaan eivät muutu automaattisesti samaksi kuin työlle annettu uusi kustannuspaikka. Tämä tarkoittaa sitä että jokainen tuoterivi pitää käydä erikseen muuttamassa. Kehitystoiveena siis se että tuoterivien kp muuttuisi samalla kun työn kp:n muuttaa tai ainakin niin että jollain raportin massatoiminnolla olisi mahdollista tuo muutos riveille tehdä.


1 person likes this idea
Reply
Login or Signup to post a comment