A

Anonymous

Severaan liidien käsittelytoiminto

18-09-2018 10:17 am posted by Anonymous

Severa palvelee CRM-järjestelmänä myyntimahdollisuuksien (opportunityt) käsittelyyn varsin hyvin. Kampanjoista tai asiakastilaisuuksista syntyneet liidit, joita tulisi kontaktoida ja seurata, ovat kuitenkin hankalia tai mahdottomia käsitellä. Käytännössä tätä joudutaan nyt tekemään erilaisten Excelien, Trellon tms. avulla.

 

Tyypillisesti liidistä tulee opportunity (myyntityöksi) vasta sen jälkeen, kun henkilö (yritys) on kontaktoitu ja verifioitu, onko meillä yhteistä intressiä jatkaa keskustelua. 

 

Liidien sisääntuonti pitäisi olla helppoa csv/excel importilla. Liidi pitäisi pystyä perustamaan ilman, että sitä kytketään mihinkään accountiin tai että accountia täytyy edes luoda. Toki sen voisi linkata olemassaolevaan accountiin, jos sellainen sattuisi olemaan.

 

Liidejä käsitellässä tulisi olla mahdollisuus valita kontaktoinnin tila (AVOIN - ei kontaktoitu, AVOIN - yritetty kontaktia, AVOIN - keskustelu käynnissä ja SULJETTU - Hylätty tai siirretty opportunityksi). Nämä tilat tulisi pystyä itse määrittelemään.

 

Liidillä riittäisi alkuvaiheessa yksinkertaiset yhteystietokentät, kuka Severan käyttäjä asiasta vastaa. Heti kun liidi on muuttumassa myyntityöksi, se olisi helppoa konvertoida Asiakkaaksi, Yhteyshenkilöksi ja Myyntityöksi.

Login or Signup to post a comment