A

Anonymous

Kalenterimerkintöjen drag and drop

23-04-2019 11:43 am posted by Anonymous

Kalenterimerkintöjä olisi hyvä kyetä siirtämään drag and drop -tyylisesti suoraan kalenterissa, samoin kalenterimerkinnän aikaa muuttamaan lyhentämällä tai pidentämällä merkintää. Näin on ainakin vielä vanhan käyttöliittymän puolella.

Login or Signup to post a comment