A

Anonymous

Itse valittavat nimiakronyymit

15-06-2018 1:21 pm posted by Anonymous

Severa näyttää käyttävän automaattisia akronyymejä käyttäjien nimistä, esim. Julia Turku -> JT. Yrityksessämme on käytössä kolmikirjaiminen akronyymikanta, jossa jokaisella on henkkoht akronyymi. Voisiko nämä akronyymit syöttää Severaan automaattisten tilalle?

Login or Signup to post a comment