Start a new topic
A

Anonymous

Useampi kustannuspaikka työlle

12-11-2021 6:55 pm posted by Anonymous (Updated 22-10-2019 by Anonymous)

Työaikaresurssien seuranta on myös hankalampaa, kun projekti on pakotettu kahdelle eri työlle, ja se lisää epäselvyyttä myös muussa raportoinnissa. 


A

Anonymous

22-10-2019 2:31 pm posted by Anonymous

Meillä on myös koko ajan lisääntymässä tarve tuohon

Yt. Susanna

A

Anonymous

12-11-2021 6:55 pm posted by Anonymous

Tarvitsemme töille monesti ainakin kahta eri kustannuspaikkaa. Tällä hetkellä työlle voi muodostaa vain yhden kustannuspaikan joten joudumme aukaisemaan samalle projektille kaksi eri työtä ja muodostaa ne koontilaskuksi laskutusvaiheessa jotta saamme kustannukset jaettua oikein. Tällä hetkellä olemme tehneet vasta n. parisenkymmentä tuplatyötä mutta määrä tulee kasvamaan. Tämä vie aikaa ja ei ole tehokasta.

Olisi hyvä että voisi jatkossa saada useamman kustannuspaikan työlle, esim. vaiheittain.

Login or Signup to post a comment