Kellotusominaisuus on testausvaiheessa, joten on mahdollista että ominaisuudessa on joitakin virheitä. Tällä hetkellä (30.4.2020) tiedossa olevat virheet:

  • Kun kellotuksen päänäkymästä poistetaan kirjaus, muutos ei vaikuta Tunnit & Kulut sivun kirjaukseen. Korjattu 29.4.2020.
  • Kun poistetaan kirjaus (Tunnit ja Kulut-sivulta), jonka päälle on jatkettu kellotusta, kellotusta ei poisteta samalla.
  • Jos käyttäjä jättää kellotuksen päälle yön yli niin kellotus tallennetaan aloituspäivälle. Tämä toimii kuten on haluttu, mutta tällä hetkellä käyttäjä ei saa ilmoitusta, että kellotus tallennettiin päivälle X. Ilmoitus lisätty 7.5.2020.
  • Kun tuntikirjauksen syöttötapana on aloitus- ja lopetusaika, jos kellotus jätetään yön yli päälle ja pysäytetään seuraavana päivänä, käyttäjä saa virheilmoituksen.
  • Jos käyttäjä tarkastelee kellotusta useammassa näkymässä (esim. yläpalkista ja Tunnit & Kulut-sivulta) samanaikaisesti, kellot saattavat olla muutaman sekunnin eri ajassa. Oikea aika tallennetaan aina, joten päivittämällä sivun ongelma korjaantuu. Oikea aika tallennetaan myös, kun käyttäjä pysäyttää / tallentaa kellotuksen. Korjattu 29.4.2020.

Korjaamme havaittuja virheitä parhaillaan ja päivitämme tätä tekstiä sitä mukaa kun virheitä on korjattu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stopwatch is still in piloting phase so there might be a few issues. Currently (30.4.2020) known issues in Stopwatch:

  • When deleting entry from stopwatch main view it isn’t deleted from Time & Expenses page. Fixed on 29.4.2020.
  • When deleting an entry (from Time & Expenses page) which has timing ongoing the timing isn’t stopped & deleted.
  • If a user leaves timing ongoing overnight the entry is saved to the starting date. This works as it should but currently the user doesn’t get a notification of it. Notification added on 8.5.2020.
  • When start time - end time time entry format is in use if timing is left on overnight and stopped the next day the user gets an error message.
  • If a user views an ongoing stopwatch in multiple places (e.g. on top bar and Time & Expenses -page) they can get out of sync by a couple of seconds. The correct time is always saved so if you refresh the page those will match each other. The correct time is also saved when user stops / saves the entry. Fixed on 29.4.2020.

We are currently fixing these issues and this post will be updated as they are fixed.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.