Med anpassade fält kan du lägga till mer information i dina projekt You have the possibility to add currency, date, numeric value, predefined values (dropdown) and text fields. Anpassade fält för det numeriska och valuta kan också användas i andra nyckeltal (KPI:er) för att beräkna önskade värden.

KPI creation is available in Platinum and Enterprise versions of Severa.

Hantera anpassade fält

To manage project custom fields go to Settings > Project Management > Custom fields. Här kan du visa alla befintliga fält och skapa nya.

To create a new custom field click Add new custom field and select the type of field you want to add.

  1. Enter a name to the custom field
    • Add a unit for currency and numeric fields (optional)
    • Select the behaviour for a dropdown (single-select or multi-select) and how the values are ordered (custom or alphabetical)
  2. Save the field and it is immediately available in Project Settings tab

Om ett visst anpassat fält inte behövs kan du enkelt inaktivera det eller ta bort det genom att hålla muspekaren över det anpassade fältet i fråga. Use Show hidden custom fields to see all custom fields that have been hidden.

Använd anpassade projektfält i KPI:er

Efter att du lagt till dina anpassade fält kan du använda dessa som underlag för beräkning i KPI:er. De fält som stöds för KPI-beräkningar är numeriska och valutatyper. See more from the KPI creation article.

Lägga till värden i anpassade fält

Your custom fields can be found from each project's Project Settings page. För att lägga till värden klickar du helt enkelt i önskat fält och börjar skriva. Om du har lagt till ett fält av typen datum kan du också välja datum från kalendern som öppnas när du klickar i fältet eller så skriver du manuellt önskat datum.

Anpassade fält i rapporter

A custom field can be added as a value or as a filter to the Cases report. Du kan även lägga till alla KPI:er som skapats tidigare i den här rapporten som ett värde för att få ut mer av dina anpassade fält.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.