Som bästa praxis rekommenderar vi att de flesta användare bara har en startsida. På så sätt kan du snabbt se vilka data du absolut måste reagera på. Om du måste följa upp många aktiviteter dagligen när du använder väldigt frekvent, kan det naturligtvis vara klokt att ha flera startsidor. Om du både har aktiviteter som du behöver dagligen och andra som du bara behöver varje vecka, är det kanske bäst att bara lägga till de förstnämnda på startsidan och ha de senare som sparade favoritrapporter.

Flera startsidor

Flera Startsidor gör det möjligt att snabbt visa den information du behöver när du behöver den. När du till exempel fokuserar på försäljning eller support kanske du vill öppna en startsida som bara visar information om kunder, kontakter och försäljningsprojekt. På motsvarande sätt kanske du vill ha en startsida som är inriktad på arbetstimmar och som innehåller formulär för arbetstimmar, resursallokering, samt vissa arbetstidsrapporter, för att ha exakt överblick över tiden.

Startsidor visas som flikar högst upp på sidan. Om det finns flera startsidor, är fliken för den aktiva startsidan blå. Om du klickar på en flik för en startsida aktiveras startsidan och hamnar i förgrunden.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.