Projektkortet är uppdelat i fem flikar:

  • Försäljning: Information och aktiviteter för projektet som är kopplade till försäljningsprocessen.
  • Projektplan: Projektfaser, arbetstimmar och estimat samt tidslinjer.
  • Samarbete: Projektanteckningar och projektuppgifterna på en kanban.
  • Finanser: Projektpriser, avgifter och kostnader och finanser.
  • Projektinställningar: Inställningar på projektnivå, som faktureringsinformation av standardtyp och allmänna inställningar.

Projektnamn, projektnummer och projektledare visas överst. Kundnamn visas som en länk under projektnamnet så att du enkelt kan flytta från projektet till kundkortet. Projektbeskrivningen kan visas eller döljas som standard. När beskrivningen visas kan du också se när projekten skapades och av vem. Om projektet uppdaterades visas det även här.

Projektstatus kan ställas in med hjälp av menyn bredvid Projektledare. Om en status är markerad kan statusnamnet ses direkt men du behöver klicka på statusen för att se om en beskrivning har lagts till.

Om du behöver stänga eller ta bort ett projekt hittar du alternativet bredvid knappen Klart för fakturering.

Du kan inte ta bort ett projekt som har arbetstimmar, aktiviteter, avgifter och övriga kostnader, offerter eller fakturor kopplade till det.

Du kan enkelt fakturera projektet genom att klicka på knappen Klart för fakturering. På knappen visas det belopp som väntar på att faktureras. Om det inte finns något att fakturera ännu, kan du skapa fakturautkast och lägga till rader i utkastet manuellt.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.