Follow

Power BI

Power BI on Microsoftin laajasti käytössä oleva raportointityökalu, joka integroituu saumattomasti
muihin Office 365-tuotteisiin kuten Microsoft Teamsiin. DB Pro Servicen Power BI -integraatioratkaisu
mahdollistaa Visma Severan datan automaattisen integroinnin ja visualisoinnin kaikkeen Severa -dataan,
jota sen rajapinta tarjoaa. Ratkaisua voidaan käyttää suoraan Power BI -desktopista työasemassa tai se
voidaan julkaista Power BI -palveluun ja jakaa se käyttäjille esim. Teamsin tai mobiilisovelluksen kautta.
Lisäksi Power BI -sovellus voidaan helposti mukauttaa asiakkaan tarpeet huomioiden.
Power BI -sovellus hakee Severan rajapinnan kautta mm. asiakkaat, projektit ja niiden vaiheet, aktiviteetit, tuntikirjaukset, laskut, myynnit (ja niiden statukset), työntekijät, yritykset ja kustannuspaikat, tuotteet sekä resurssit ja resurssivaraukset

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Power BI -sovelluksen käyttöönoton sekä käyttötuen tarjoaa DB Pro Service Oy. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk