Follow

4Straction Agenda 360

Integraation avulla 4Straction koostaa Visma Severasta tärkeimmät avainmittarit johtamisen tueksi Agenda 360 BI-järjestelmään.

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Varsinainen käyttöönotto tapahtuu 4Stractionin puolelta sekä rajapinnan toteutuksen käyttötuki tarjotaan myös 4Stractionin puolelta.

Lisää tietoja integraatiosta löytyy: https://www.4straction.com/netvisor-ja-severa/

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk