Follow

Fuusor BI

Integraation avulla kaikki haluttu data siirtyy Visma Severasta Fuusor BI-järjestelmään, jossa data voidaan visualisoida, analysoida ha tarvittaessa yhdistää muuhun dataan.

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Varsinainen käyttöönotto tapahtuu Fuusorin puolelta sekä rajapinnan toteutuksen käyttötuki tarjotaan myös Fuusorin puolelta.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk