Follow

Silverbucket

Silverbucket ohjelmistosta löytyy rajapinta Visma Severaan, jonka avulla Visma Severan projektitieto, projektiin liittyvät henkilötiedot ja toteutuneet tunnit viedään Silverbucketiin. 

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Varsinainen käyttöönotto tapahtuu Silverbucketin puolelta sekä rajapinnan on toteutuksen käyttötuki tarjotaan Silverbucketin toimesta.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk